NWP: Meer impact in
het buitenland

Nog een nieuwe NWP deelnemer: IVM

12/01/2018

Ook IVM verwelkomen wij als nieuwe NWP deelnemer! In het onderstaande bericht stellen zij zich aan u voor.

Het in 1971 opgerichte IVM is een toonaangevend instituut op het gebied van milieuonderzoek. Internationaal gewaardeerd om onderzoeksresultaten van hoge kwaliteit vanuit diverse specifieke disciplines, alsook door het interdisciplinaire karakter van veel van de wetenschappelijke onderzoeken. Het IVM is verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en omvat 120 wetenschappelijke en ondersteunende medewerkers verdeeld over vier afdelingen: Milieu-economie, Milieugeografie, Milieubeleidsanalyse en Water- en klimaatrisico (WCR). Het onderzoek richt zich onder andere op het berekenen van schade door water en klimaat extremen zoals overstromingen en droogtes en het ontwerpen van risico-reducerende maatregelen. 
Het IVM stelt zich ten doel om excellent en probleemgericht onderzoek uit te voeren ten dienste van een brede kring van belanghebbenden zowel in Nederland als internationaal en bij te dragen aan duurzame ontwikkeling en zorg te dragen voor het milieu.

Het IVM biedt een Masteropleiding aan alsook opleidings- en ontwikkelingstrajecten van vele promovendi. Voor meer informatie zie www.ivm.vu.nl.