NWP: Meer impact in
het buitenland

Nog een nieuwe NWP deelnemer: KCAP Architects&Planners

02/02/2018

Ook KCAP Architects&Planners verwelkomen wij als nieuwe NWP deelnemer! 

KCAP Architects&Planners is een Nederlands ontwerpbureau en staat bekend om het ontwikkelen van duurzame stedelijke leefomgevingen, met gebouwen en publieke ruimtes die de stad verlevendigen en vernieuwen. In onze ontwerpen combineren we onze expertise van architectuur, stedenbouw en landschap om sociale en ruimtelijke samenhang te bereiken. Ontwerpen met bovendien de nodige flexibiliteit om in te kunnen spelen op de individuele behoeften van gebruikers en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Water is hierin een fundamenteel onderdeel. Door water te beschouwen als kernelement van onze projecten, zoals HafenCity en FredericiaC, kan het als katalysator ingezet worden om de ruimtelijke kwaliteit van bestaande steden en landschap te verbeteren op het gebied van duurzaamheid, resilience en leefbaarheid. 

Onze interesses en prestaties worden gevoed door te geven en te ontvangen. Samen met NWP brengen wij onze kennis en expertise in en versterken en breiden wij ons netwerk en portfolio graag uit. Daarbij kijken we uit naar nieuwe opdrachten die passen in ons oeuvre en naar vruchtbare samenwerkingen met de partners van NWP, overheden en betrokkenen.