NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP onderzoekt economische betekenis watertechnologiesector

08/09/2017

NWP brengt, in samenwerking met het Bureau voor Beleidsonderzoek (BBO) het belang van watertechnologiesector voor de Nederlandse economie in beeld. Resultaten van het onderzoek zullen de komende jaren sturing geven aan het beleid van de Topsector Water.

Dat de watertechnologiesector met haar innovatieve MKB economisch een belangrijke rol speelt is duidelijk, maar feitelijke en betrouwbare data daarover is niet gemakkelijk beschikbaar. Wordt de potentie van deze sector daardoor wellicht onderschat? De komende maanden wordt een selectie van bedrijven voor deelname benaderd, met vragen over verwachtte groei, investeringen in technologie en R&D, marktkansen en –belemmeringen, inkoop- en exportkansen, en uitdagingen op gebied van human capital. Het onderzoek is van belang. De watertechnologie sector is ondernemend, ambitieus en innovatief. Goede, en actuele data is nodig om de sector bij te kunnen staan. De eindrapportage met de resultaten van het onderzoek komen in januari 2018 beschikbaar.

Via een telefonische enquête brengt het NWP de ambities, drempels, kerntallen en prognoses in beeld. Data die nodig is om het MKB bedrijfsleven goed bij te kunnen staan. NWP voert het onderzoek zo effectief mogelijk uit. Zo wordt het onderzoek gecombineerd met de jaarlijkse analyse van de Water Export Index, de indicatie van de internationale export op watergebied. 

Belangstelling voor deelname wordt daarom zeer op prijs gesteld. Als u er zeker van wilt zijn dat ook uw bevindingen worden meegenomen dan kunt u contact opnemen met Suzanne Tietema, s.tietema@nwp, 0703043707 of mailen naar watertech2017@nwp.nl