NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP verwelkomt LievenseCSO als nieuwe deelnemer

20/06/2016

LievenseCSO is een advies- en ingenieursbureau op het gebied van infrastructuur, gebouwde omgeving en milieu. We zijn gespecialiseerd in waterveiligheid, waterbouw, ondergrondse leidingen, milieu en MVO, ruimtelijke planvorming en gebouwde omgeving.

Hoe creëren we een veilige en gezonde omgeving waar de belangen van water, natuur en leefomgevingskwaliteit zijn geborgd? Door een integrale benadering van deze onderdelen zorgen we als maatschappij voor het beste resultaat. LievenseCSO is op gebied van waterveiligheid en gebiedsinrichting dé samenwerkende partner die alle belangen verenigt tot een optimaal eindresultaat.

Daarnaast zijn wij als bedrijf sterk op het snijvlak van water en civiele constructies. Waterbouwkundige werken kennen immers een bijzondere dynamiek, vanwege de vele invloeden van buitenaf, veel meer dan constructies op het land. LievenseCSO heeft nationaal en internationaal een sterke reputatie als innovatief, technisch en economisch realistisch ingenieurs- en adviesbureau.

Belangrijke producten/diensten: Hoogwaterveiligheid en dijken, rivierkunde en morfologie, omgevingsmanagement, milieueffectrapportage, omgevingsrecht en vergunningen, en natuurbeheer en ontwikkeling.