NWP: Meer impact in
het buitenland

Onderzoeksrapport onderstreept meerwaarde watertechnologiesector voor Nederlandse economie

06/07/2018

45% van de watertechnologie-bedrijven verwacht de komende vijf jaar een groei van meer dan 20% te realiseren met aan watergerelateerde omzet in het buitenland. Dat blijkt uit het rapport ‘Economische kansen en hoogwaardige kennis in water’ dat donderdag 5 juli is gepubliceerd. Het rapport laat duidelijk zien wat de meerwaarde van de watertechnologiesector is voor de Nederlandse economie. De meeste groei komt door toename van de export. 

Donderdagochtend 5 juli heeft Joke Cuperus, voorzitter van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Watertechnologie van Topsector Water & Maritiem het rapport overhandigd aan Bertholt Leeftink, DG Bedrijfsleven & Innovatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het rapport is hier te downloaden. Voor vragen neem contact op met Suzanne Tietema, s.tietema@nwp.nl.  

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van stichting Topconsortium voor Kennis en Innovatie Watertechnologie (TKI Watertechnologie) door het Netherlands Water Partnership (NWP) in samenwerking met Bureau Beleidsonderzoek (BBO) en NWP deelnemer PNO Consultants (PNO).