NWP: Meer impact in
het buitenland

Ontmoet de Plataforma Mocambicana da Agua delegatie in Nederland en Stockholm

31/07/2018

Het NWP ontvangt in de week van 26 tot 31 augustus een PLAMA delegatie uit Mozambique. Ontmoetingen, netwerken en uitwisseling van ervaringen staan deze week centraal. Het NWP organiseert in het kader van het Partners voor Water programma bedrijfsbezoeken, individuele matchmaking en een netwerkreceptie waar de Nederlandse sector de PLAMA leden kan ontmoeten en potentiële partnerschappen kan verkennen. Zoals de Mozambique platformbijeenkomst op donderdag 30 augustus aanstaande, waar ook de PLAMA delegatie bij aansluit. Wilt u deze platformbijeenkomst bijwonen, laat het ons weten

De eerste drie dagen van het bezoek neemt het PLAMA bestuur en een aantal PLAMA leden deel aan de Stockholm World Water Week. De delegatie woont verschillende Nederlandse side events bij zoals het VIA Water evenement en de Nederlandse netwerkreceptie. Het PLAMA secretariaat zal direct naar Den Haag afreizen en daar twee dagen trainingen volgen in het kader van de Technische Assistentie van NWP aan PLAMA. Vanaf woensdag komen de beide groepen samen in Den Haag en staan ontmoetingen met de Nederlandse watersector centraal.