NWP: Meer impact in
het buitenland

Ontmoet wereld watersteden tijdens Adaptation Futures 2016

02/05/2016

Wilt u de bestuurders en hoge ambtenaren van steden zoals New Orleans, Accra, Singapore, Ljubljana, Rotterdam en Poznan ontmoeten? Wilt u meer weten over het ontwikkelen van klimaatadaptatie en mitigatie met behulp van Nature Based Solutions? Kom dan naar de Round Table Cities: Nature Based Solutions sessie die op dinsdag 10 mei plaatsvindt tijdens de internationale klimaatadaptatieconferentie Adaptation Futures 2016 in Rotterdam. 

De Round Table Cities is een van de 9 Leaders Round Tables Sessions. De sessie richt zich op ‘Nature based solutions in cities' en hun bijdrage voor de klimaatadaptatie in de stedelijke deltas en regio's. Deze rondetafel sessie brengt een scala aan mondiale netwerken, vertegenwoordigers van gemeenten (burgemeesters, executives), wetenschappers, praktijkmensen, beleidsmakers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven bij elkaar. 

Na een korte introductie en toelichting op de sessie en het conferentiethema 'Adaptation Futures' wordt Nature Based Solutions kort toegelicht. Daarna worden de bestaande stedelijke praktijkvoorbeelden door de steden gedeeld tijdens korte interviews. Het doel van de interviews is om te achterhalen wat de besluitvormingskaders, succesfactoren en belemmeringen zijn voor de uitvoering van nature based solutions voor klimaatadaptatie.

De 'board of critical friends' wordt gevormd door Henk Ovink – de watergezant en Cynthia Rosenzweig, mede- directeur van de Urban Climate Change Research at the NASA, USA. De moderatoren zijn Birgit Georgi, European Environment Agency en Holger Robrecht, mede directeur ICLEI Europa. 
 
De rondetafel sessie wordt gehouden op 10 mei van 15.45 tot 17.30 uur in de zaal Town Hall Room, Word Trade Center 23ste etage in Rotterdam. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Europese Commissie (DG Research & Innovation), ICLEI Europe en NWP organiseren de sessie. Heeft u zich aangemeld voor de conferentie? Dan bent u van harte welkom om deze sessie bij te wonen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edyta Wisniewska – water & urban, e.wisniewska@nwp.nl, 0622 00 43 65.