NWP: Meer impact in
het buitenland

Open Data Estafette Water op 6 Maart in Utrecht. Inschrijving open

17/02/2014

Open data biedt kansen voor de watersector. Er is veel nuttige data beschikbaar bij (semi-)overheden en bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld aan data over waterstanden, waterkwaliteitsgegevens, data van bruggen en sluizen en afvoer van waterzuiveringen. Deze data stelt creatieve ondernemers in staat om innovatieve producten en diensten voor overheden, bedrijfsleven en publiek te ontwikkelen. Deze innovaties bieden oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van waterbeheer, waterveiligheid en drinkwater. Het NWP, ECP -Platform voor de InformatieSamenleving- en LEF future willen het hergebruik van open data een impuls geven door op 6 maart 2014 de Open Data Estafette voor de watersector te organiseren. Om zo vraag en aanbod op elkaar aan te sluiten en u te wijzen op het aanbod van ‘waterdata’ en de mogelijke business cases van het hergebruik van open data.

Meld u direct aan.