NWP: Meer impact in
het buitenland

Open Data Estafette Water - Open data als grondstof voor groei

13/01/2014

Op 6 maart 2014 organiseert het NWP i.s.m. ECP, het LEF future center, het ministerie van EZ en het ministerie van I&M de Open Data Estafette voor de watersector. Op deze bijeenkomst worden nieuwe beschikbare open data-sets gepresenteerd. Aanbieders van open data-sets, vragers van toepassingen en ontwikkelaars gaan op deze dag samen op zoek naar nieuwe toepassingen; Open Data als grondstof voor groei.

Er is veel nuttige data beschikbaar bij (semi-)overheden en bedrijfsleven: denk alleen al aan, verkeersgegevens, milieudata, demografische data, geo-informatie zoals waterleidingen door de stad en gegevens over het gebruik van de publieke ruimte. Deze data is nu vaak niet publiek toegankelijk vanwege praktische, politieke, technische, commerciële of andere redenen. Wanneer deze data echter wél wordt ontsloten, worden creatieve ondernemers in staat gesteld om innovatieve diensten voor overheden, bedrijfsleven en publiek te ontwikkelen en kan een bijdrage worden geleverd aan het oplossen van vraagstukken in de watersector.

Op deze dag worden vele inspirerende voorbeelden en workshops gegeven van toepassingen in binnenland en buitenland, juridische aspecten, standaarden en andere relevante aspecten van gebruik van Open Data. Ook wordt de aftrap gegeven voor een App-wedstrijd. Kortom, als u iets wilt met open data in de watersector mag u op deze dag niet ontbreken. U kunt zich nu voor deze bijeenkomst aanmelden

NWP Contactpersoon: Bas Boterman, b.boterman@nwp.nl