NWP: Meer impact in
het buitenland

PiB Iran waterzuinige voedselvoorziening en handelsmissie

15/04/2016

Holland Horti International en Netherlands Water Partnership hebben het initiatief genomen om Iran vanuit een actieve marktbewerking op te pakken. Met een aantal bedrijven werken wij aan een PiB Iran op gebied van waterzuinige tuin- en landbouw.
 
Iran is een interessant export- en importland voor Nederland. De lokale tuinbouw is groot in omvang en betreft met name open veld-productie. Door het steeds groter wordende tekort aan water, heeft de overheid de omslag naar waterbesparende tuinbouw als prioriteit benoemd. Voor elke sector binnen de tuinbouw en uitgangsmaterialen biedt dit kansen!

Samen met de overheid en de kennisinstellingen wil het bedrijfsleven een gezamenlijk programma op Iran, waarbij het onderwerp langdurig geagendeerd blijft, netwerken kunnen worden opgebouwd, Nederland goed gepositioneerd wordt en projecten worden uitgevoerd. Uiteraard in samenwerking met de Nederlandse overheid.

Handelsmissie
Bent u geïnteresseerd in mogelijkheden die Iran te bieden heeft? Ga dan van 7 tot en met 10 mei mee met de handelsmissie van minister Henk Kamp naar Iran. Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl/missieiran. Let op: De inschrijving sluit vandaag (15 april 2016).  

Neem voor meer informatie contact op met Liselotte de Vries, NWP, l.devries@nwp.nl of met Lisette Bakker, Holland Horti International, lisettebakker@hollandhortiinternational.com