NWP: Meer impact in
het buitenland

PLAMA bezoek in teken van samenwerking

13/09/2018

PLAMA heeft zich ontwikkeld tot dé netwerkorganisatie voor de watersector in Mozambique. De organisatie presenteerde zich tijdens de Mozambique platformbijeenkomst als ingang voor o.a. de Nederlandse sector richting Mozambikaanse partners. Van 27 tot 31 september ontving NWP een delegatie van PLAMA in Nederland. En dat leverde direct een nieuwe samenwerking op.

NWP heeft de delegatie bestaande uit het PLAMA secretariaat, de kersverse directeur en voorzitter van het bestuur, en drie PLAMA leden rondgeleid langs verschillende NWP deelnemers. Daarnaast was er veel interesse voor programma’s als VIA Water, SDG-P van RVO.nl en het Orange Knowledge Programme van Nuffic, leveranciers voor materialen (o.a. pompen, filters, meetapparatuur) en potentiële projectpartners. Om de juiste match te vinden, werden naast bedrijfsbezoeken ook netwerkmomenten georganiseerd. Eén van de speeddate gesprekken op vrijdagochtend was direct een succes, twee organisaties hebben de samenwerking gelijk verder uitgewerkt.

Eind november organiseert PLAMA een conferentie/expo in Maputo, een goede moment voor follow-up van dit bezoek. NWP neemt het voortouw in een gezamenlijke bijdrage vanuit Nederland. Volg onze nieuwsbrief voor meer informatie.

De samenwerking met PLAMA en het Mozambique Platform zijn onderdeel van de inzet van NWP en RVO.nl in het kader van het Partners voor Water programma. Wilt u meer weten over de onderwerpen die zijn besproken tijdens de Mozambique platform bijeenkomst; de ontwikkeling van de meerjaren landenstrategie van de ambassade en de terugblik op de Beira investors Conference van 31 mei jl.? Vraag dan het verslag op bij Maaike Feltmann, m.feltmann@nwp.nl.