NWP: Meer impact in
het buitenland

Reminder: 1 december deadline indienen projectvoorstellen YEP!

10/11/2017

Al ruim 90 organisaties uit de water- en agrofoodsector hebben een (of meer) Young Expert(s) ingezet op hun internationale project! Voert u ook internationale projecten uit en wilt u een gemotiveerde Young Expert inzetten? Tot 1 december kunt u een projectvoorstel indienen bij YEP Programmes, waarbij wij ook weer twee-jarige contracten mogen goedkeuren! Wij hebben vooral nog ruimte voor de inzet van Nederlandse kandidaten.

Het aanvraagformulier voor een YEP-positie is onlangs aangepast; download u de nieuwste versie op onze website! Ook alle overige informatie voor het indienen van een projectvoorstel vindt u op onze website

Na 1 december is 1 mei de eerstvolgende deadline voor het indienen van nieuwe YEP-voorstellen.