NWP: Meer impact in
het buitenland

Reminder: 3 oktober deadline indienen YEP-voorstellen!

26/09/2016

Vandaag ronden de 29 Young Experts uit batch #9 hun voorbereidende training af en zullen zij internationaal worden ingezet in de water- en agrofoodsectoren! Inmiddels ontvangt het YEP-programmabureau alweer projectvoorstellen voor de inzet van Young Experts voor ronde #10. Ook u kunt nog een voorstel indienen; deadline voor het indienen voor de volgende ronde is 3 oktober.

Wilt u weten hoeveel Young Experts al aan de slag zijn, hoe de verdeling is tussen water/agro, man/vrouw, lokaal/Nederlands en welke organisaties al meedoen? Bekijk dan onze infographics YEP sept 2016.pdf of zoek specifieke informatie op onze website!