NWP: Meer impact in
het buitenland

Roadshow marktkansen Chili, Peru, Colombia en Panama

08/04/2016

In opdracht van de Regional Business Developer in Latijns-Amerika heeft het Netherlands-Colombia Water Platform, samen met het ambassadenetwerk in Latijns-Amerika, marktstudies uitgevoerd in de landen Chili, Peru, Colombia en Panama om kansen voor de Nederlandse watersector te identificeren. De resultaten van dit onderzoek zullen in samenwerking met NWP worden gepresenteerd tijdens de volgende Roadshows:

17 mei 15:00-18:00, Water Alliance, Leeuwarden
18 mei 15:00-18:00, Brabant Water, Den Bosch
19 mei 15:00-18:00, RVO, Den Haag

Naast de marktkansen voor het Nederlandse bedrijfsleven zullen tijdens deze middag ook de lokale overheidsstructuren, financieringsstructuren en ‘how to do business’ op het gebied van water aan bod komen. 

Zet deze data alvast in uw agenda. U kunt zich via dit formulier aanmelden voor een van deze bijeenkomsten.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Edilberto Baquero, e.baquero@nwp.nl en Anne Kleene, a.kleene@nwp.nl.

De roadshows worden georganiseerd door: