NWP: Meer impact in
het buitenland

Rondetafel conferentie in Bangladesh biedt mooi vervolg

13/01/2017

Voor de regering van Bangladesh is landaanwinning een van de belangrijke opties in het streven naar menselijke en economische ontwikkeling in het land. Bij het verder ontwikkelen van de mogelijkheden voor landaanwinning heeft de regering van Bangladesh de samenwerking gezocht met de Nederlandse overheid.

Op woensdag 21 december 2016 organiseerde de Dhaka Chamber of Commerce and Industry in samenwerking met de Nederlandse ambassade in de hoofdstad Dhaka, RVO.nl en NWP een workshop met als invalshoek ‘New Land for Sustainable Growth of Bangladesh’ op het thema “Water and land resource management, sustainability and environment impact (Roundtable-2)”. De bijeenkomst had als doel een aanzet te geven tot de ontwikkeling van een aantal voorbeeldprojecten voor landaanwinning. Deze projecten kunnen kansen bieden voor de Nederlandse sector, zowel in de planning en voorbereiding als in de uitvoering en toelevering. 

De conferentie werd geopend door de Premier van Bangladesh, Hare Excellentie Sheikh Hasina. De rondetafel landaanwinning werd gemodereerd en voorgezeten door de Minister van Water Resources, dhr. Anisul Islam. Van de Nederlandse kant gaf Gerhard v.d. Top, Dijkgraaf van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, als keynote speaker een uiteenzetting van de Nederlandse ervaring met landaanwinning en de rol van de private sector hierin. Dr. Firdaus Ali, oprichter van het Indonesia Water Institute, deelde ervaringen met de grote landaanwinningprojecten in Jakarta en elders in Indonesië. Twee Bangladeshi sprekers hebben de lokale situatie verder toegelicht: prof. Shafiqul Islam van Tufts University in Boston en prof. Ainun Nishat, emeritus hoogleraar van BRAC University. Boudewijn Jansen van Rebel Group presenteerde een innovatieve structurering voor mogelijke voorbeeldprojecten in Bangladesh gebaseerd op een meer gedifferentieerde risicoverdeling tussen publieke en private sectorpartijen. Vanwege tijdsgebrek vond er geen echte paneldiscussie plaats, maar er waren wel vertegenwoordigers van de Nederlandse sector aanwezig (o.a. Van Oord, Damen Shipyards, Royal IHC en RHDHV). 

Deze workshop was een eerste aanzet om met geïnteresseerde private partijen uit Bangladesh en Nederland en de betrokken overheid van Bangladesh te werken aan het verder concretiseren van de projecten. Het uitwerken van de roadmap voor realisatie van de voorbeeldprojecten zal worden ondersteund door de Nederlandse ambassade, RVO en het NWP. In 2017 zal ingezet worden om een concreet voorbeeldproject te identificeren en samen met de private sector verder te ontwikkelen. Verder zal de Nederlandse overheid een ondersteunde en adviserende rol richting de Bangladeshi overheid gaan invullen specifiek op het thema landaanwinning.
                
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Lindsey Schwidder van NWP, l.schwidder@nwp.nl of met Ben Lamoree, Aid & Trade Adviser Bangladesh van NWP, b.lamoree@nwp.nl.