NWP: Meer impact in
het buitenland

Rondetafel over EU-fondsen in Roemenië

17/11/2017

Afgelopen woensdag vond de Romanian Business Day van het Dutch Romanian Network (DRN) plaats. Tijdens deze feestelijke dag, in het teken van 10 jaar DRN, heeft NWP een sessie georganiseerd waarbij geïnteresseerden in gesprek gingen over mogelijkheden van EU-financiering voor Roemeense projecten in waterbeheer, drinkwater en waterzuivering.

Florian Burnar van de Partnership Association for EU Funds and Projects (APPFE)  gaf op uitnodiging van NWP uitleg over deze financieringsmogelijkheden. Het APPFE ondersteunt Roemeense aanvragers van EU-fondsen bij hun voorbereiding en aanvraag. Het resultaat van de gesprekken was dat verschillende Nederlandse waterpartijen kennis vergroten over de wijze van financiering van Roemeense waterprojecten waardoor nieuwe mogelijkheden voor samenwerking zijn geïdentificeerd. 

Voor meer informatie u kunt contact opnemen met Ioana Dobrescu: i.dobrescu@nwp.nl

De activiteiten van het NWP Roemenië Platform (RNWP) worden ondersteund vanuit het Partners voor Water Programma.