NWP: Meer impact in
het buitenland

Save the Date: sectorconsultatie 'Bangladesh' - 21 oktober aanstaande

26/09/2014

Er is iets nieuws vanuit Bangladesh. Heeft u een kansrijk project of product voor Bangladesh? Dan is er nu een unieke kans. Onder auspiciën van de Stuurgroep Water Internationaal wordt in Bangladesh een pilot uitgevoerd met ‘joint programming for value chains’. Ambassade, RVO en sectorpartijen werken samen aan het ontwikkelen van kansrijke product-marktcombinaties (PMC’s). Hierdoor krijgen de initiatiefnemers vanuit de sector door directe samenwerking met de ambassade en RVO betere kansen voor financiering. Het gaat hierbij niet alleen om financiering in de eerste fase van ontwikkeling, maar ook in latere fases. Dit, om uiteindelijk te komen tot het ‘vermarkten’ van kansrijke producten en diensten. Deze bovengenoemde pilot zal ook in Vietnam en Indonesië worden uitgevoerd.

Noteert u alvast in uw agenda; dinsdagmiddag 21 oktober 2014 om 13.30 uur is er een bijeenkomst van het ‘landenplatform Bangladesh’ in Den Haag. Deze bijeenkomst, georganiseerd in samenwerking met vertegenwoordigers van Ambassade Dhaka en RVO, dient als startpunt om meer inzicht te krijgen in kansrijke PMC’s voor Nederlandse betrokkenheid in Bangladesh. Hierbij staat dus een versterkte samenwerking in termen van ‘waardeketens’ centraal. Kansrijke PMC’s kunnen in de pilot worden opgenomen en versterken hun kansen op financiering. Meer details over het programma en de aanmeldmogelijkheden volgen snel. Bent u erbij?