NWP: Meer impact in
het buitenland

Sectorbijeenkomst (30 sept) en delta sessie Egypte (26 sept)

12/09/2014

Zoals eerder aangekondigd wordt er op dinsdag 30 september van 10.00 tot 12.00 uur bij NWP een sectormeeting Egypte georganiseerd. Na afloop wordt er voor een broodje gezorgd. Twee Egyptische afgevaardigden van het Egyptisch-Nederland Water Panel zijn aanwezig bij de bijeenkomst. Naast een algemene introductie over de politiek-economische ontwikkelingen in Egypte wordt u ook geïnformeerd over de nieuwe beleidsplannen t.a.v. water resources management in Egypte. Tijdens de bijeenkomst geven een aantal experts een update over de samenwerkingsthema’s ‘Integrated agriculture/aguaculture with brackish water’, 'Rural sanitation and waste water management’ en ‘Integrated coastal zone management’. Tevens willen we u informeren over de laatste ontwikkelingen omtrent het Suez Kanaal.
Wilt u hierbij aanwezig zijn stuur dan een mail naar Peter Korthof, p.korthof@nwp.nl.

Voorts willen wij u erop attenderen dat een Egyptische delegatie van 7 experts van onder andere het Ministerie van Water Resources and Irrigation, The Shore Protection Authority (SPA) en het Coastal Zone Research Institute (CORI) de Delta Conferentie in Rotterdam (23 tot 26 september) bij zal wonen. Op de conferentie wordt een speciale deltasessie Egypte georganiseerd waarin de verschillende aspecten van ‘integrated coastal zone management’ in Egypte worden belicht. Dit tegen de achtergrond dat er momenteel ook een aanbesteding voor een ICZM programma in Egypte loopt welke gefinancierd wordt door Europe-Aid. De sessie vindt plaats op 26 september van 10.45 tot 12.00 uur. Op de website is meer informatie te vinden.

Voor meer informatie en vragen kunt u ook contact opnemen met Koen Overkamp, k.overkamp@nwp.nl.