NWP: Meer impact in
het buitenland

Sectorscan Jordanië: Deel uw ervaring, kennis en interesse

26/01/2018

Jordanië is een van de droogste landen ter wereld en kampt met waterschaarste. Deze schaarste wordt verergerd door afnemende neerslag en toenemende temperaturen als gevolg van klimaatverandering. Daarnaast huist het koninkrijk grote aantallen Syrische vluchtelingen, bovenop de 2 miljoen Palestijnse vluchtelingen die al langdurig in het land verblijven. Als gevolg van deze factoren ligt er een watercrisis op de loer. 

Onder het mom van het “bestrijden van de grondoorzaken van armoede, migratie, terreur en klimaatverandering” zijn Jordanië, Libanon en Irak opgenomen als focuslanden in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet. Er bestaat een sterke overtuiging dat de waterproblematiek in deze landen een van de grondoorzaken is. Het NWP gaat de watersituatie in deze landen nader analyseren, en in kaart brengen wat de toevoegde waarde van de NL-watersector zou kunnen zijn in de regio.

Voor de landen Libanon en Irak is er al een redelijk beeld van organisaties die daar actief zijn (geweest), maar voor Jordanië is er nog geen goed overzicht. Via deze sectorscan willen wij derhalve de ervaring en interesse van de Nederlandse bedrijven in Jordanië in kaart brengen. Heeft uw organisatie lopende activiteiten in Jordanië of heeft u organisatie interesse om er actief te worden? Vul dan de vragenlijst in (tot 8 februari 2018) en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.

Hartelijk dank voor uw medewerking! Voor vragen kunt u terecht bij Ruben Vermeer, r.vermeer@nwp.nl.