NWP: Meer impact in
het buitenland

Seminar Nederlandse kansen in de watersector Bulgarije

24/02/2017

Het ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt u uit voor het seminar Nederlandse kansen in de watersector Bulgarije op dinsdag 21 maart a.s. Deze seminar wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in samenwerking met de Nederlandse Ambassade in Sofia en het NWP. 
 
Sinds de toetreding tot de EU in 2017 heeft Bulgarije aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van waterbeheer. De relevante wetgeving is geharmoniseerd met de EU-eisen, maar de uitvoering blijft een uitdaging. Dit is waar de kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven liggen. 

Het seminar richt zich op Nederlandse technologische bedrijven, ICT, producenten, onderzoeksinstellingen en NGO’s binnen de watersector, die plannen en ambities hebben voor Bulgarije. Deelname staat ook open voor bedrijven die al internationaal zakendoen, maar onbekend zijn met de kansen in Bulgarije. Lees meer

Voor deelname is aanmelding verplicht. Meld u aan voor vrijdag 17 maart 2017 door een e-mail te sturen met uw naam, bedrijfsnaam en contactgegevens naar mila.bahadoer@rvo.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edyta Wisniewska (e.wisniewska@nwp.nl) en Inge de Weerd (i.deweerd@nwp.nl)

Het seminar wordt georganiseerd in het kader van het Partners voor Water 2016-2021 programma, één van de uitvoeringsinstrumenten van de Internationale Water Ambitie (IWA) van de Rijksoverheid en wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Netherlands Water Partnership.