NWP: Meer impact in
het buitenland

Seminar over kansen kustbescherming Louisiana

29/09/2017

De Amerikaanse staat Louisiana kent grote uitdagingen met betrekking tot haar kustbescherming. Voor de ontwikkeling en uitvoering van maatregelen zijn financiële middelen beschikbaar. De Staat Louisiana, Deltares en NWP organiseren op donderdag 9 november een bijeenkomst om deze kansen voor de Nederlandse watersector aan u toe te lichten.

Tijdens de bijeenkomst wordt u door Nederlandse en Amerikaanse partijen geïnformeerd over ervaringen en mogelijkheden in Louisiana. Hierbij zal de nadruk liggen op concrete marktkansen die voortkomen uit de benodigde bescherming en ontwikkeling van de kust. Het programma kunt u hier bekijken. De bijdrage van NWP aan dit event wordt mogelijk gemaakt door het Partners voor Water programma.

U kunt zich via deze link aanmelden voor de bijeenkomst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mark Niesten, m.niesten@nwp.nl.