NWP: Meer impact in
het buitenland

Smart Information Solutions: Sessie over wateruitdagingen in stedelijke delta's

22/04/2016

In de sessie 'Smart Information Solutions for Water & Climate in the Urban Delta' wordt u meegenomen in de ketenaanpak en totaaloplossing voor wateruitdagingen in stedelijke delta’s. Op 31 mei van 10.00 tot 13.00 uur organiseren NWP, Nelen & Schuurmans, Hydrologic, Deltares, het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en NSO deze sessie als onderdeel van de European Space Solutions Conference in het World Forum Den Haag. 

De komende decennia zullen steeds meer mensen in stedelijke deltagebieden aan de kust gaan wonen. Voldoende drinkwater wordt dus een steeds grotere uitdaging en tegelijkertijd vormt een teveel aan water ook een bedreiging, zoals een stijgende zeespiegel. Door klimaatverandering zal de druk op oplossingen voor waterkwaliteit, waterveiligheid, droogte en verzilting alleen maar toenemen. Geodata uit satelliet metingen omgezet in relevante informatie over klimaat, weer, water, bodem en landbouw kunnen stedelijke ontwikkelaars, voedselproducenten, vastgoedsector, verzekeraars, kredietverleners en andere stakeholders ondersteunen bij het vinden van oplossingen voor deze uitdagingen.  

De afgelopen jaren hebben diverse bedrijven specialistische geo-informatieproducten ontwikkeld die informatie leveren o.b.v. satellietwaarnemingen over uitdagingen in stedelijke delta’s in de wereld. Denk aan:

  • Bodemvocht en verdamping 
  • Landgebruik, gewasgroei, gewasopbrengst
  • Overstromingen, schade
  • Hoogte / verticale deformatie / bodemdaling
  • Neerslag en meteorologische gegevens
  • Bodemsoort

De wereld “ver-rastert”, elk punt heeft een x,y,z,t coördinaat. Door alle beschikbare geo-informatica te bundelen in een raster database en deze gegevens weer slim te combineren (m.b.v. GIS en nieuwe modeltechnieken), kan nieuwe informatie worden gegenereerd.  Zo ontstaat nieuwe kennis en systeeminformatie. Met het leveren van bepaalde informatie en het ontwikkelen van nieuwe analysetechnieken, zijn we er natuurlijk nog niet. De informatie zal op de juiste wijze moeten worden aangeboden aan de eindgebruiker, zoals via app’s, dashboards en rapportagetools. Wat zijn de ontwikkelingen op dit gebied; wat zijn de verdienmodellen en wat wordt de eindgebruiker er beter van?

De sessie start aan het begin van de oplossingsketen met data verzamelaars en groeit dan mee m.b.v. systeem integratoren en applicatie ontwikkelaars naar de werkelijke behoefte van de eindgebruikers, richting een operationele oplossing op maat. Oplossingen worden aangedragen door o.a. Satelligence, Hydrologic, Nelen & Schuurmans, HKV lijn in water en Deltares aan eindgebruikers zoals Rijkswaterstaat, waterschappen en het Duitse GIZ. De TU Delft zorgt voor de kritische noot en toont de kennisleemtes aan. 

Werkt u bij een nationale/regionale waterbeheerder of bent u een mogelijke eindgebruiker of geïnteresseerd in de toepassing van smart information solutions? Dan bent u van harte welkom bij de sessie 'Smart Information Solutions for Water & Climate in the Urban Delta'. U kunt zich via deze pagina aanmelden voor de conferentie en de sessie. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Liselotte de Vries, l.devries@nwp.nl