NWP: Meer impact in
het buitenland

Start miljardenproject Jakarta bekroning watersamenwerking Nederland en Indonesië

10/10/2014

Op 9 oktober 2014 is in Jakarta een officiële start gemaakt met de uitvoering van het National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) programma, een Indonesisch-Nederlands masterplan om Jakarta te beschermen tegen overstromingen. Naar verwachting zal de totale uitvoering 30 tot 40 jaar duren, en zullen de kosten 30 tot 45 miljard dollar bedragen.

De eerste paal voor de versterking van het bestaande dijkenstelsel werd op 9 oktober geslagen door Chairul Tanjung, coördinerend minister van Economische Zaken. Ook de Nederlandse ambassadeur, Tjeerd de Zwaan, woonde de officiële ceremonie bij.

De versterking van het bestaande, 33 kilometer lange dijkenstelsel van Jakarta wordt de komende jaren als eerste aangepakt. Meest in het oog springend element van het masterplan is, in de volgende fase, de aanleg van een reusachtige buitendijk die de baai van Jakarta zal afsluiten. Deze dijk en de geplande landaanwinning krijgen de vorm van de Garuda, het nationale symbool van Indonesië. Naar verwachting zal de totale uitvoering 30 tot 40 jaar duren, en zullen de kosten 30 tot 45 miljard dollar bedragen.

De start van het project is een bekroning van de jarenlange samenwerking tussen de Nederland en Indonesië op het gebied van water. Op verzoek van de Indonesische overheid heeft Nederland na hevige overstromingen in 2007 ondersteuning verleend om het probleem van de overstromingen in de stad inzichtelijk te maken en tot oplossingen te komen. Indonesische en Nederlandse deskundigen hebben gezamenlijk toegewerkt naar dit masterplan, dat voor zowel de korte als de lange termijn een duurzame en integrale oplossing moet bieden voor de waterveiligheid van de noordzijde van deze deltametropool. Ook bij de verdere begeleiding naar de uitvoering zullen Nederland en Indonesië partners blijven.

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu presenteerde het concept-masterplan op 2 april van dit jaar in Jakarta. Haar bezoek was een vervolg op de missie naar Jakarta onder leiding van premier Rutte in november 2013.

De schaal, omvang en complexiteit van het NCICD programma zijn uniek in de wereld. Het plan voorziet in een integrale aanpak. Kustbescherming gaat nadrukkelijk hand in hand met het bieden van oplossingen voor stedelijke en sociaal economische problemen waarmee Jakarta in toenemende mate te kampen heeft, waaronder drinkwatervoorziening en afval(water). Ook wordt het rivieren- en kanalenstelsel verbeterd en komen er nieuwe verkeersverbindingen. De aanleg van de reusachtige zeewering gaat gepaard met landaanwinning, havenuitbreiding en (mogelijk) een luchthaven. Omdat de voorbereiding en aanleg van deze zeewering nog lange tijd in beslag zullen gaan nemen, en intussen het overstromingsrisico steeds verder toeneemt, is vandaag een start gemaakt met het ophogen en verbreden van de bestaande dijken. 
De ontwikkeling van het NCICD biedt niet alleen een oplossing voor Jakarta, maar is eveneens een mooie kans voor de Nederlands watersector om te kunnen laten zien wat ze kan. Het project is daarmee niet alleen een icoon voor Indonesië, maar zeker ook voor de Nederlandse watersector. Mede door nadrukkelijke aanwezigheid en zichtbaarheid in het NCICD programma heeft de Nederlandse watersector de afgelopen jaren een sterke positie weten op te bouwen in Indonesië. Verschillende Nederlandse bedrijven zijn momenteel betrokken bij polderontwikkeling, landaanwinning en havenontwikkeling door heel Indonesië.

Nu de uitvoering van start gaat zullen nog meer kansen voor de Nederlandse watersector gaan ontstaan om opdrachten te verwerven. Tegelijkertijd is de concurrentie groot. De Nederlandse overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven zullen de komende jaren de handen ineen blijven slaan om de huidige positie verder uit te bouwen, waarbij de aandacht uitgaat naar het verder ondersteunen van de uitvoering, gericht op duurzaamheid en kwaliteit.