NWP: Meer impact in
het buitenland

Steden omarmen water tijdens conferentie in Gotenburg

16/06/2017

Wereldwijd worden steden geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van water. Van 12-14 juni vond de conferentie Embrace the Water plaats, georganiseerd door de gemeente Gotenburg, de International Water Association en diverse Zweedse partijen. Tijdens de conferentie hebben Waternet en NWP deelgenomen aan het City Utilities Leaders Forum, waar NWP ook een sessie heeft gemodereerd. William Veerbeek van IHE Delft heeft een van de keynote speach gehouden over Climate Adaptation in Rotterdam: 'Certain about Uncertainty'. Ellen Kelder, Programmamanager water van de Gemeente Dordrecht en Martin Dubbeling van ISOSCARP hebben hun ervaringen gedeeld over het toepassen van duurzame stedelijke waterplanning en -ontwerp. Nederland was bij de conferentie ook vertegenwoordigd door de Gemeente Den Haag, het Hoogheemraadschap van Delfland en de HZ Universiteit.

Water is een van de pluspunten van steden. Water beïnvloedt ook sterk hoe steden zich kunnen ontwikkelen. Daarom kan een stadsplanning duurzamer waterbeheer mogelijk maken. Steden worden geconfronteerd met nieuwe eisen en uitdagingen op het gebied van water, zoals too little, too much and too dirty water. Ook ligt bij gemeenten een taak om het bewustzijn van de lokale inwoners te vergroten om duurzaam om te gaan met water. Waterprofessionals en stadsplanners hebben meer dan ooit hun kennis nodig om de meest duurzame oplossingen te ontwikkelen en synergie tusssen water, energie, afval en voedsel te realiseren om de leefbaarheid in de stad te bevorderen. 

Traditionele planning en managementparadigma's zijn verouderd. Duurzaam, regeneratief en efficiënt waterbeheer in steden vraagt om verschillende oplossingen, die vaak een cross-sectorale aanpak vereisen. De conferentie heeft de basis gelegd voor een interdisciplinair platform voor het delen van mogelijkheden en visie die voortvloeien uit de paradigma-shift in water resources management. Inhoudelijk is er link gelegd met IWA Brisbane 2016 en de AIWW die van 30 oktober tot en met 3 november 2017 plaatsvindt.

De vier overkoepelende thema's van de conferentie waren:

  • Water in stedenbouw voor een betere leefbaarheid en ter bevrodering van het welzijn van burgers;
  • Planning in onzekere tijden; aanpassen aan klimaatverandering, versterking van de veerkracht van steden tegen overstromingen en risico's rond waterschaarste;
  • Regeneratieve waterdiensten voor duurzaam gebruik en beheer van waterbronnen;
  • Transdisciplinair waterbeheer in de gemeenschap.

Wilt u meer weten over het thema water & steden, neem dan contact op met Edyta Wisniewska, e.wisniewska@nwp.nl