NWP: Meer impact in
het buitenland

Studieweek inspireert Aziatische water & voedsel experts

06/10/2017

Deze week heeft een delegatie van de Asian Development Bank (ADB) en aangesloten landen een bezoek gebracht aan diverse overheden, bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van water en landbouw. Tijdens werksessies en veldbezoeken werd kennis gedeeld en zijn Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen in contact gebracht met de Aziatische experts. De delegatie van 33 personen bestond uit de stafleden van ADB en vertegenwoordigers uit Pakistan, Mongolië, Indonesië, Cambodia, Laos, Pakistan, Bangladesh en India. 

De bezoekers toonden veel interesse in verschillende tools om informatie te verzamelen. Er is een grote behoefte aan data.  Via remote sensing, sensortechnologie en bodemanalyse kan inzicht worden verkregen om de effectiviteit van irrigatiesystemen en de waterproductiviteit te verbeteren.  Een integrale aanpak, waarbij verschillende private en publieke stakeholders worden samengebracht sprak de deelnemers aan. De deelnemers waren geïnspireerd door de wijze waarop Nederlandse projecten laten zien hoe omgegaan wordt met  droogte, verzilting en bodemdaling, bijvoorbeeld door slim van drainagesystemen gebruik te maken.

De wijze waarop Nederland via de waterschappen het regionale waterbeheer regelt, inclusief financiering, maakte veel indruk. De inbedding in duidelijke beleidskaders blijkt essentieel voor een goed lokaal waterbeheer. De strategie van de Nederlandse Deltacommissie was in dit verband illustratief. Tijdens de evaluatie bleken diverse punten concreet vertaling te kunnen krijgen in lopende en nieuwe programma’s op het gebied van irrigatie en landbouw.
Het NWP heeft samen met de ADB de inhoud en organisatie van deze verzorgd. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Peter Prins (p.prins@nwp.nl) of Mark Niesten (m.niesten@nwp.nl).