NWP: Meer impact in
het buitenland

Study Tour Wereldbank: inspiratie ‘to become a little more Dutch’

26/09/2016

Stafleden van de Wereldbank brachten deze week, samen met delegaties uit Brazilië, Colombia, Tanzania, Ethiopië, Niger, Irak en India, een bezoek aan Nederland. NWP tekende voor de organisatie, in opdracht van Buitenlandse Zaken. Het was alweer de vijfde World Bank Study Tour naar Nederland, met deze keer als thema ‘Bescherming tegen overstromingsrisico en Integraal Stedelijk Waterbeheer’. En volop inspirerend voor de bezoekers, zo bleek aan het eind van de week. Maarten Gischler van het waterteam van het ministerie van Buitenlandse Zaken, financier van de study tour, blikt terug in zijn blog. ‘Het zou mooi zijn als de deelnemende landen op basis van hun ervaringen deze week ‘a little more Dutch’ worden in hun waterbeheer.’