NWP: Meer impact in
het buitenland

Subsidie Partners voor Water open vanaf 9 januari

06/01/2017

Partners voor Water nodigt de Nederlandse watersector (bedrijfsleven, kennisinstituten en NGO’s) uit om deel te nemen aan de tender Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s (WWSD). 
Het programma ondersteunt innovatieve waterprojecten van samenwerkende partners in het buitenland. Wilt u meedoen aan deze stimuleringsregeling? Bent u een partij met ambitie en heeft u een concreet idee voor een project in het buitenland? Dan nodigen we u uit om een subsidieaanvraag in te dienen. U kunt van 9 januari en tot en met 10 februari 2017 subsidie aanvragen binnen deze tender.

Vanaf 9 januari vindt u vernieuwde en meer uitgebreide informatie over de subsidieregeling op de website. Daar kunt u ook het format voor het projectplan te downloaden, wat u gebruikt als u een aanvraag wilt doen. Wilt u eerst uw projectidee bespreken met een adviseur van RVO? Dat is mogelijk tot 20 januari. Meer informatie hierover vindt u op de website.

Het Partners voor Water 2016-2021 programma is een van de uitvoeringsinstrumenten van de Internationale Water Ambitie (IWA) van de Rijksoverheid. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en het Netherlands Water Partnership (NWP) voeren dit programma gezamenlijk uit in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken.