NWP: Meer impact in
het buitenland

Subsidieregeling Partners voor Water open

12/01/2018

Van 8 januari tot 9 februari 2018 is de subsidieregeling Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s (WWSD) van het programma Partners voor Water (PvW) 2016-2021 weer open. Partners voor Water nodigt de Nederlandse watersector uit om deel te nemen aan deze tender. 

Voor wie?
Partners voor Water ondersteunt innovatieve waterprojecten van samenwerkende partners in het buitenland. Heeft u een innovatieve of vernieuwende technologie, product, dienst of aanpak op watergebied? En wilt u deze demonstreren of de haalbaarheid ervan onderzoeken in stedelijke delta’s en hun toeleverende systemen in het buitenland? Dan biedt de subsidieregeling Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s (WWSD) mogelijkheden voor ondernemingen, kennisinstellingen en NGO’s.

Intake verplicht
Voor deze tender is een projectideegesprek verplicht. Wilt u toetsen of uw project voor subsidie in aanmerking komt? Tot eind januari kunt u een gesprek met een van onze adviseurs voeren. Zonder intakegesprek kunt u geen aanvraag indienen.

Meer informatie
Voor meer informatie over Partners voor Water; de thema’s, de voorwaarden óf voor het aanvragen van een gesprek met een van onze adviseurs om uw projectidee te bespreken kijkt u op www.rvo.nl/partnersvoorwater. Ook vindt u hier een overzicht van de verwachtte tenders in 2018 en 2019.

Opdrachtgever
Het Partners voor Water 2016-2021 programma is een van de uitvoeringsinstrumenten van de Internationale Water Ambitie (IWA) van de Rijksoverheid. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en het Netherlands Water Partnership (NWP) voeren dit programma gezamenlijk uit in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat en Buitenlandse Zaken.