NWP: Meer impact in
het buitenland

Tender kernadviseurs Water OS programma

04/08/2017

In de tweede helft van 2017 zal het Water OS programma (Water OS4) starten met de vierde verlenging van het programma. Voor de uitvoering zijn wij opzoek naar kernadviseurs. De kernadviseur werkt in opdracht van RVO.nl en fungeert als spil tussen de ambassade en de Nederlandse watersector. De kernadviseur is betrokken bij de uitwerking van het thema water in de Meerjarige Strategische Plannen (MJSP’s). De functie is een logisch uitvloeisel van het OS-beleid waarin actief aansluiting wordt gezocht met lokale en Nederlandse sterkten. Via de kernadviseur worden de verbanden tussen lokale vraag en Nederlandse toegevoegde waarde gelegd.

Meer informatie over de Europese aanbesteding - volgens de openbare procedure voor de inzet van Kernadviseurs Water - voor het programma Water OS4,  is te vinden op TenderNed