NWP: Meer impact in
het buitenland

Tenderinformatie uit het NWP netwerk

05/02/2016

NWP ontvangt regelmatig vanuit haar netwerk in binnen- en buitenland specifieke informatie over tenders die openstaan of binnenkort op de markt komen. Vanaf nu zullen wij de binnengekomen tenders, waarvan wij denken dat ze voor de sector relevant zijn, publiceren op deze pagina van het nieuwe webportaal ‘Water Internationaal’. Hierbij de kanttekening dat dit overzicht verre van volledig is en niet als vervanging kan worden gezien van de commerciële tender verspreidingskanalen. Op dit moment vindt u op de pagina o.a. openstaande tenders in Italië. 
 
Water Internationaal is het portaal waarop resultaten, (overheids)programma's en best practices op het gebied van water samen komen. Het portaal is een initiatief van het Netherlands Water Partnership (NWP) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO.nl), gefinancierd vanuit het programma Partners voor Water dat door beide partijen wordt uitgevoerd.