NWP: Meer impact in
het buitenland

Terugblik Bangladesh netwerkreceptie

07/07/2017

Het was enige tijd geleden dat het Bangladesh netwerk voor het laatst bij elkaar was gekomen. Gezien de vele nieuwe gezichten in het Bangladesh team was het hoog tijd om elkaar weer eens te spreken. Voor deze gelegenheid hebben we besloten het informeel te houden en waren we op maandag 3 juli jl. te gast bij Barlow op het Plein in Den Haag. Met meer dan 30 aanwezigen was het gezellig druk en was er ruim de gelegenheid om bekenden én onbekenden te ontmoeten uit het netwerk.

Na een korte aftrap en welkom door Lindsey Schwidder, werd Jeroen Steeghs voorgesteld aan alle aanwezigen. Na de zomer zal Jeroen het nieuwe Hoofd Economische afdeling en Hoofd Ontwikkelingssamenwerking worden op de Nederlandse Ambassade te Dhaka. Om zichzelf te introduceren en de sector te ontmoeten, was Jeroen aanwezig bij de netwerkreceptie. In zijn speech gaf hij aan uit te kijken naar de samenwerking met de watersector en zijn komende periode in Dhaka. Naast Jeroen was ook Peter de Vries van de Nederlandse ambassade in Dhaka aanwezig. Hij gaf een korte terugkoppeling van de belangrijkste ontwikkelingen in de waterrelatie met Bangladesh. Peter gaf aan dat in de waterrelatie met name het vervolg op het Bangladesh Deltaplan 2100 belangrijk zal worden en het nieuwe traject rondom landaanwinning. Ten aanzien van het laatste thema, gaf de kernadviseur Bangladesh Ben Lamoree, nog een korte terugkoppeling richting de sector over de inzet op het thema landaanwinning en de samenwerking met de private sector van Bangladesh in dit traject.  

 

 

 

 

 

 

Vervolgens werd afgesloten door Lindsey en aangekondigd dat zij het Bangladesh dossier zal overdragen aan collega Daniël van Dijk. De receptie was een mooie gelegenheid voor Daniël om zichzelf te introduceren en al meteen een aantal belangrijke partijen uit het Bangladesh netwerk te ontmoeten. Al met al een geslaagde receptie, die werd georganiseerd in het kader van het Partners voor Water programma.

Hartelijk dank voor uw tijd en aanwezigheid en graag tot een volgende bijeenkomst!
 
Voor meer informatie over Bangladesh kunt u voortaan contact opnemen met Daniël van Dijk, d.vandijk@nwp.nl / 070 304 3712.