NWP: Meer impact in
het buitenland

Terugblik op Renexpo Water and Energy in Belgrado

04/05/2018

Op 24 en 25 april vond de Renexpo Water & Energy plaats in Belgrado, Servië. In samenwerking met de Nederlandse ambassade zijn tijdens de beurs contacten gelegd tussen Nederlandse en Servische partijen, zoals waterautoriteiten. Er waren meer dan 15 Nederlandse partijen aanwezig, waaronder de NWP deelnemers Afmitech, Nijhuis Industries, Van Heck, LeAF en Landustrie. NWP was present op de beurs en conferentie, en presenteerde daar de Nederlandse watersector en expertise. Het gros van de bezoekers kwam uit Duitsland, Oostenrijk, Israël en Nederland. 

De Westelijke Balkan maakt onderdeel uit van het Partners voor Water programma. De komende jaren staan er verschillende activiteiten op de planning. Veel Balkanlanden zijn al lid van de EU en anderen zijn hard op weg om lid te worden. Op watergebied moet echter nog veel gebeuren, zo wordt bijvoorbeeld slechts een klein deel van het afvalwater in Servië gezuiverd. Hier liggen mogelijkheden voor de Nederlandse watersector, zoals ook naar voren kwam in de quick scan die NWP in 2017 uitbracht. Momenteel onderzoekt NWP de mogelijkheden voor het organiseren van een roadshow omtrent decentrale afvalwaterzuivering.

De volgende Renexpo wordt gehouden op 24 en 25 oktober 2018 in Sarajevo, Bosnië-Herzegovina. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de Westelijke Balkan? Stuur dan een bericht naar Ruben Vermeer, r.vermeer@nwp.nl