NWP: Meer impact in
het buitenland

Terugkoppelingsbijeenkomst water governance Argentinië

28/08/2017

In augustus zijn twee experts van de Unie van Waterschappen (UvW), Marcela Laguzzi en Simon Hofstra, naar Venado Tuerto, provincie Santa Fe geweest. Het doel van hun missie was om opties te onderzoeken en capaciteit-trainingen uit te voeren voor de verbetering van het waterbeheer in een interprovinciaal waterbassin. Het bezoek van de UvW was onderdeel van de overeenkomst tussen Argentinië en Nederland die tijdens het Staatbezoek in maart 2017 is ondertekend. De twee experts hebben samengewerkt met de Undersecretariaat voor water resources en het CIRHNOP comité om de water governance in het gebied ten noordwesten van de Pampeana te verbeteren. Op het XXV Aapresid Congress heeft Marcela Laguzzi een presentatie gegeven over hoe Nederland uit de "watercrisis" kwam.

Op 15 september geeft Marcela Laguzzi feedback over haar missie en haar ervaring in Argentinië. Naast een presentatie over de missie biedt de bijeenkomst ook een kans om concrete samenwerking met Argentinië te bespreken. Het vindt plaats op 15 september van 14.00 tot 15.30 uur bij NWP en wordt afgesloten met een borrel. U kunt zich hier inschrijven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het NWP: Audrey Legat, a.legat@nwp.nl