NWP: Meer impact in
het buitenland

Toekomstscenario YEP in samenwerking met Deloitte

01/09/2017

Vandaag vindt de Visionary Meeting plaats om de toekomstscenario’s voor YEP Programmes verder vorm te geven, de zgn. GO YEP visie. De Deloitte Impact Foundation ondersteunt het YEP programmabureau hierbij. Het programma in haar huidige vorm loopt eind 2019 af, continuering van YEP Water en YEP Agrofood, de twee pijlers van YEP Programmes, staat in de GO YEP visie centraal. Hiernaast wordt gekeken naar uitbreiding naar andere thema’s en mogelijke nieuwe financieringsmodellen om zodoende te kunnen blijven bijdragen aan de SDGs via strategische inzet van Young Experts.

Maar liefst ruim 45 partijen, die al in YEP participeren, leveren vanmiddag hun input voor de ontwikkeling van de toekomstscenario’s. Deze zullen eind september worden voorgelegd aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, subsidieverlener en mede-uitvoerder van YEP Programmes. Totdat duidelijkheid is over verlenging/uitbreiding van het progamma, kunnen in 2018 alleen nog contracten voor éénjarige inzet van jonge professionals worden goedgekeurd.