NWP: Meer impact in
het buitenland

Urban Farming Singapore uitdaging Nederlandse water- en tuinbouwsector

07/04/2017

Versterking van de voedselproductie in de stadstaat Singapore kan een stevige uitdaging worden voor Nederlandse partijen die actief zijn in de tuinbouw en het waterbeheer. Hoewel Singapore nog 260 boeren kent, is het beschikbare areaal voor landbouw in de open grond slechts 400 ha. Normaal gesproken, bij voortzetting van de huidige methode van landbouw, is dit bij lange na niet genoeg om de ruim 5,6 miljoen inwoners van groenten en fruit te voorzien. Slechts 6% van het benodigde voedsel komt uit eigen land.

De overheid stimuleert intensivering van de agrarische productie, om minder afhankelijk te zijn van import. Oplossingen variëren van de bouw van kassen op de grond tot ‘vertical farming’ in en op gebouwen. Verschillende, prille, initiatieven laten zien dat het ondernemen in de tuinbouw nieuwe perspectieven kan bieden. 

Waterbeschikbaarheid is een belangrijk thema. Singapore is voor de levering van drink en industriewater grotendeels afhankelijk van Maleisië. Hoewel er jaarlijks een ruime hoeveelheid neerslag valt (2300 mm), wordt veel van dit kostbare zoete water afgevoerd naar zee.

Nederland kan met haar kennis van glastuinbouw én water een goede partner zijn. Met name de samenhangende en pragmatische aanpak maakt indruk, zo bleek in de gesprekken met potentiële partners in Singapore.
Een Nederlands consortium verkende van 28 tot 31 maart het marktperspectief. Ze kreeg uitstekende ondersteuning van de ambassade.
De delegatie was onder de indruk van de verschillende start ups op het gebied van ‘urban farming’. De ondernemers toonden niet alleen een sterke ondernemingsgeest, maar ook de wil om hun initiatieven op te schalen. Door opleiding, techniek en onderhoud in een samenhangend en op maat gesneden pakket aan te bieden lijkt Nederland kans te maken in deze nieuwe markt. 

De uitdaging om neerslag op te slaan in de ondergrond als bron voor  watervoorziening van de tuinbouw zou een goed aanknopingspunt voor de watersector kunnen zijn. Dat zou niet alleen goed kunnen aansluiten bij bestaande samenwerking met Singapore op het gebied van drinkwatervoorziening, maar ook de verbinding kunnen vormen met baanbrekende innovaties in Nederland. Verschillende pilots laten zien dat zoet water heel goed kan worden opgeslagen in gebieden die overheersend zout of brak zijn. Coastar en Spaarwater zijn daarvan mooie voorbeelden.

NWP onderzoekt verder of deze missie mogelijke aanknopingspunten biedt voor de activiteiten in Singapore.

Meer informatie bij Peter Prins (p.prins@nwp.nl)