NWP: Meer impact in
het buitenland

VEI Workshop in DaNang, Vietnam

20/01/2017

‘Adaptation measures to counter salinity intrusion affecting the water supply of a rapidly expanding city’

Op woensdag 11 januari opende de Nederlandse Consul Genera,l Simon van den Burg , een tweedaagse Design Workshop, georganiseerd door Vitens Evides International (VEI) tezamen met hun Vietnamese Partners het CCCO (Climate Change Coordination Office) en DAWACO, het waterbedrijf van Da Nang. De workshop markeerde de samenwerking tussen VEI en het ‘Green Utility Network Da Nang’ en adresseerde de uitdagingen die de snel groeiende stad Da Nang heeft ten aanzien van duurzame ontwikkeling. 

Waterbedrijf DAWACO, waarmee VEI al lang goed samenwerkt, heeft de ambitie uitgesproken een ‘Green Utility” te willen worden. Bevolkingsgroei, industriële ontwikkelingen en klimaatverandering vormen enorme uitdagingen voor deze stad. In de workshop en bijbehorende Charette sessies werden vier zorgvuldig geselecteerde opties uitgelegd en bediscussieerd door Vietnamese en Nederlandse experts en stakeholders. De Charette sessies werden voorgezeten door VEI-staf.

Trekkers van de workshop, Adriaan Ruijmschoot en Rik Dierx van VEI, werden voor deze workshop ondersteund door enkele collega’s uit de VEI pool van diverse andere Nederlandse drinkwaterbedrijven, waaronder Groningen en Limburg.  VEI tekende voor de voorbereiding, de programmering en de vorm van de workshops. Beide middagen bestonden uit Charette sessies, waarbij de diverse voorgedragen ‘groene’ oplossingen door verschillende groepen van gevarieerde expertise uitgelegd, besproken en heftig bediscussieerd. De sfeer was uitstekend: open en geanimeerd, Vietnamezen houden van een pittige discussie. Na deze uitwisseling volgde op dag 1 een field trip naar An Trach Dam een van de gebieden waar DAWACO water inneemt. De dag werd afgesloten met een maaltijd op een boot, altijd een mooie ervaring in Vietnam.

De tweede dag in de ochtend weer werkgroepen en presentaties, gevolgd door een middagsessie waarbij weer nieuwe gevormde groepen de diverse oplossingen op zeven criteria moesten beoordelen. Een interessante exercitie! De uitkomsten zullen door VEI en partners verwerkt worden en beschikbaar zijn voor geïnteresseerden. 
De middag werd afgesloten met een bezoek aan het People’s Commitee van Da Nang (zie foto), waar Adriaan Ruijmschoot, ingeleid door de directeur van DAWACO, die de uitkomsten van de charettesessies en de diverse mogelijke oplossingen presenteerde. 

Voor meer informatie over dit evenement en eventueel interessante aanknopingspunten in de regio: l.janssen@nwp.nl.