NWP: Meer impact in
het buitenland

Verslag Zimbabwaanse delegatie in Nederland

01/04/2016

Begin dit jaar heeft een Zimbabwaanse ministeriële drinkwater delegatie een studiereis gemaakt naar Nederland (24 - 28 januari, 2016). De missie was een initiatief van de Nederlandse ambassade in Harare. De delegatie heeft overleg gevoerd met diverse partijen in de Nederlandse sector. Doelstelling van de inkomende missie was om de Zimbabwaanse watersector op de hoogte te stellen van de capaciteiten van de Nederlandse watersector en het peilen van de interesse om een samenwerking te realiseren tussen de watersectoren in beide landen. NWP heeft de studiemissie in samenwerking met EKN, RVO.nl en diverse organisaties en bedrijven in Nederland uitgevoerd.

De Zimbabwaanse overheid werkt momenteel aan de regulering van drink- en afvalwater en de commercialisering van de drinkwaterindustrie. De Zimbabwe National Water Authority speelt daarin een centrale rol. In het missieverslag leest u meer over het bezoek. 

Voor meer informatie over de marktontwikkelingen in Zimbabwe voor de Nederlandse drinkwatersector kunt u contact opnemen met Wim Klaassen, w.klaassen@nwp.nl en Maaike Feltmann, m.feltmann@nwp.nl.