NWP: Meer impact in
het buitenland

Vervolgactiviteiten Water en Mijnbouw Rio Doce project

17/11/2017

Begin deze maand organiseerde NWP een bijeenkomst over de follow-up van de Water & Mijnbouw missie naar Brazilie en het overheidsbezoek van Minas Gerais aan Nederland op het thema Dam monitoring. Uit deze meeting zijn twee concrete acties vastgesteld:

1) Follow-up met Renova - hiervoor vragen we aan de deelnemers en aan geïnteresseerde bedrijven die niet aanwezig waren een pitch te sturen aan NBSO in het Portugees of Engels. Met voorkeur gaat het om een presentatie waarin het bedrijf uitlegt bij welk(e) Renova programma(`s) de kennis/ producten/ technologie toegepast kan worden. Deadline: 24 november.

2) Gestructureerde benadering Rio Doce en mogelijkheden voor een Partners for Business (PIB) te verkennen. Daarvoor heeft het Netwerk voor het Rio Doce project minstens de volgende twee thema´s geïdentificeerd:
• Environmental recovery + sanitation. Met name gericht op Renova en de getroffen gemeenten.
• Dam monitoring, inclusief tailings management. Met name gericht op de deelstaatoverheid van Minas Gerais en de mijnbouwindustrie.  
Gevraagd wordt om aan te geven wat de interesse is om deel te nemen aan een PIB en op welk thema. Daarnaast zijn we op zoek naar een bedrijf/ kennisinstelling die een PIB wil coördineren. Deadline: 24 november.

Een van de mogelijke activiteiten die momenteel bekeken wordt door het Netwerk is een parallel bezoek op Rio Doce vooraf/tijdens ofna het World Water Forum (Brasília, 18-23 maart 2018).

Voor vragen over PIB neem contact op met Roman Gijzen (roman.gijzen@rvo.nl), voor vragen over de thema's en Rio Doce neem dan graag contact op met NBSO (info@nbso-brazil.com.br)