NWP: Meer impact in
het buitenland

Vooraankondiging - Uitnodiging sectorbijeenkomst Kenia

07/07/2014

Op dinsdag 26 augustus a.s. organiseert het NWP een watersectorbijeenkomst voor Nederlandse organisaties met activiteiten of interesse in Kenia. De bijeenkomst begint om 14u30 te NWP in Den Haag (Bezuidenhoutseweg 2) en wordt rond 17u30 afgesloten met een netwerkborrel. 

Tijdens de bijeenkomst wordt, onder andere, de nog in te richten Kenia Innovative Financing Facility Water van de Nederlandse ambassade in Kenia toegelicht (KIFFWA). Deze faciliteit richt zich op knelpunten in het traject van (financiële) haalbaarheid, structurering en financiering met een groter volume aan daadwerkelijk gefinancierde projecten in de watersector als doel. KIFFWA beoogt enkel het financieringstraject te faciliteren; het zal niet als investeerder optreden. De bijeenkomst biedt tevens de mogelijkheid kennis te maken met de nieuwe themadeskundige water van de Nederlandse ambassade, mw Noeke Ruiter, en afscheid te nemen van de vertrekkende themadeskundige, de heer Jaco Mebius. 

Nadere informatie volgt in augustus. Aanmelden kan tot uiterlijk 22 augustus via een e-mail aan wateros@nwp.nl.