NWP: Meer impact in
het buitenland

Vraag nu subsidie aan voor de export van innovaties voor watermanagement

06/07/2018

Heeft u een vernieuwende technologie, methodologie of een innovatief prototype op watergebied? Wilt u deze testen, demonstreren of de haalbaarheid ervan onderzoeken in stedelijke delta's in het buitenland? Ondernemingen, kennisinstellingen en NGO’s kunnen subsidie aanvragen tot en met 7 september 2018, 12.00 uur.

Via het programma Partners voor Water stimuleert Nederland het inzetten van innovaties op het gebied van watermanagement in het buitenland. Voor de 2e subsidietender in 2018 is € 2 miljoen beschikbaar, waarmee het programma ongeveer 10 initiatieven ondersteunt. Organisaties en samenwerkende organisaties kunnen een voorstel indienen voor een pilotproject of een haalbaarheidsstudie. Lees meer  

Benieuwd naar de ervaringen van de sector? Bekijk de geheel vernieuwde website www.partnersvoorwater.nl en lees wat het programma Partners voor Water voor u kan betekenen. RVO.nl en NWP voeren het Partners voor Water programma uit in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Buitenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat.