NWP: Meer impact in
het buitenland

Water liaison uit Albanië in gesprek met Nederlandse watersector

14/07/2017
In de week van 26 juni tot en met 3 juli bracht Mevrouw Enkelejda Gjinali, Delegated Representative Water voor de Nederlandse Ambassade in Tirana, een studiebezoek aan Nederland. Albanië is, net als veel van de omringende landen in de Balkan, een interessante markt door het aanstaande lidmaatschap van de EU. Het doel van het bezoek was om good practises en lessons learned binnen de Nederlandse watersector te verzamelen. De opgedane kennis en de contacten bieden input voor de verdere samenwerking tussen Albanië en Nederland. Mevrouw Gjinali heeft gesproken met verschillende personen en partijen binnen de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen.

De uitkomsten van het studiebezoek kunnen samengevat worden in vijf gebieden voor potentiële samenwerking tussen de Nederlandse en Albanese watersector: 

  • Training en kennisuitwisseling. Hiervoor is in afstemming met de Albanese overheid in de afgelopen maanden een raamwerk opgesteld voor een trainingsprogramma van 3 jaar. 
  • Ontwikkelen van onderzoek- en innovatiecentra op het gebied van water.
  • Twinning programma. Een drinkwaterbedrijf en een waterschap zijn tijdens de studieweek bezocht vanwege de voorgenomen twinning met Tirana Water Utility. 
  • Kansen voor het bedrijfsleven. In Albanië liggen er o.a. mogelijkheden op het gebied van afvalwaterzuivering, drinkwatervoorziening en flood management. 
  • Aansluiting bij bestaande Balkan platforms op het gebied van water. 
De komende maanden zal Mevrouw Gjinali zich inzetten om concrete resultaten op het gebied van de samenwerking tussen Albanië en Nederland te behalen. Drijvende kracht achter het project zijn o.a. de Albanese overheid en de Nederlandse Ambassade in Tirana onder leiding van Dewi van de Weerd. Daarnaast wordt er in deze context ook samengewerkt met RVO en NWP.
 
De Delegated Representative Water wordt gefinancierd vanuit het DRR-Team en wordt ondersteund door een Nederlandse backoffice die wordt gefinancierd vanuit PSD Apps van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De activiteiten van het NWP voor de Balkan regio worden gefinancierd vanuit het Partners voor Water programma. 
 
Lees meer over de water activiteiten in Balkan Regio via de volgende links:
 
Neem voor meer informatie contact op met Inge de Weerd, i.deweerd@nwp.nl. Indien gewenst kan zij u in contact brengen met Mevrouw Enkelejda Gjinali.