NWP: Meer impact in
het buitenland

Water NGO Platform presenteert ‘Building Big Tickets’ rapport

05/02/2016

Donderdag 28 januari is de strategiedag van het Water NGO Platform gehouden. Tijdens deze dag is het ‘Building Big Tickets’ rapport gepresenteerd over het opzetten en realiseren van grote ontwikkelingsprojecten, met meerdere partners en stakeholders. In het rapport zijn zeven ‘big ticket’ casussen uitgewerkt, inclusief de lessons learned. Een werkgroep van het NGO platform heeft het rapport samen met NWP opgesteld.

Lees het ‘Building Big Tickets’ rapport. Roel Blesgraaf van Simavi blikt in zijn blog terug op de strategiedag van het Water NGO Platform.