NWP: Meer impact in
het buitenland

Watersector Export Index: Pas op de plaats in groei export

20/01/2017

Na een aantal jaren van stabiele groei verwachten de bedrijven in de watersector een tijdelijke stagnatie in groei van de export, maar ze zijn wel optimistisch over de marktontwikkelingen. Dat blijkt uit de Watersector Export Index (WEX) het jaarlijkse onderzoek naar de exporttrends in de sector. Dalende olieprijzen en de terugval van China, Brazilie en Rusland worden genoemd als oorzaken voor het uitblijven van groei. De WEX is al jaren de graadmeter voor de exporttrend van de watersector, exclusief de maritieme activiteiten. Onderzoeksbureau Panteia voert het onderzoek uit in het kader van het Programma Partners voor Water. NWP is opdrachtgever, dit jaar voor het eerst in samenwerking met de Water Alliantie en Envaqua. Lees hier het volledige rapport.