NWP: Meer impact in
het buitenland

Nederlandse concepten passen in benadering Wereldbank

Geschreven door: Klaas de Groot, vanuit Nederland gedetacheerd bij de Wereldbank Groep15/12/2017

Eind 2014 tekende toenmalig minister Ploumen een water-partnership met President Jim Kim van de Wereldbank Groep, als Nederlandse bijdrage aan het hoofddoel van de Wereldbank op watergebied: ‘helping countries to achieve water security for all’. Onderdeel van de overeenkomst is dat zes Nederlandse experts twee jaar bij de Wereldbank aan de slag gaan. Een van hen is Klaas de Groot, afkomstig van Arcadis. Hij is vooral actief in Colombia. Wat doet hij daar en wat is het belang voor de Nederlandse watersector? In deze blog gaat hij erop in. 

‘Ik ben in maart van dit jaar begonnen en zit er nu dus negen maanden. Bij Arcadis heb ik in Colombia een groot project gedaan rond overstromingsrisico beheer voor de Cauca-rivier, gefinancierd door de Nederlandse Rijksoverheid. Van 1995 tot 1999 heb ik bovendien in Panama gewoond. Ik ben erg gecharmeerd van deze regio en ik spreek uiteraard Spaans; dat is trouwens essentieel om hier goed aan de slag te kunnen. Ik vind het bovendien erg prettig werken in de Latijns-Amerikaanse cultuur: die is redelijk open en direct, formeel wanneer het formeel moet zijn, maar ook heel informeel als het kan. Ik ben met een aantal projecten in Colombia bezig en ben daarnaast ook breder actief in Latijns-Amerika met projecten in Argentinië en Peru. 
Het boeiende van de Wereldbank is dat we ons niet beperken tot het uitlenen van geld. Er is enorm veel inhoudelijke kennis aanwezig en we stoppen erg veel energie in het voorbereiden en begeleiden van projecten. Ik lever vooral inhoudelijke kennis, in het bijzonder op het gebied van waterzekerheid, waterdiensten, watergerelateerde risico’s en beheren van de bron. Ik kijk waar in Colombia behoefte is aan ondersteuning op het gebied van intergraal waterbeheer; voor drinkwater en sanitatie is de portefeuille al sterk met een aantal mooie projecten. Bij een groot project in Peru ondersteunen we de overheid met de uitvoering van een integraal pakket van structurele en niet-structurele maatregelen om de waterzekerheid te vergroten. Belangrijk in de benadering van de Wereldbank is het cascade-model. Die houdt in dat je primair kijkt of een bepaalde ontwikkeling door private partijen kan worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door het scheppen van het juiste klimaat daarvoor. Lukt dat niet, dan komt een publiek-private samenwerking in beeld en pas daarna kijk je of het dan met publiek geld moet doen. Ik vind dat een heel interessant concept, binnen waterbeheer is hierin nog veel te ontwikkelen. 

Ik leer enorm veel van alle expertise die binnen de Wereldbank wereldwijd beschikbaar is. Over publiek-private samenwerking, groene infrastructuur in stedelijk gebied en gebruik van satellietgegevens, om een paar voorbeelden te noemen. Het is in zo’n grote organisatie weleens moeilijk om elkaar te vinden, maar als dat lukt kun je een enorme kracht ontwikkelen. Ik ervaar het als zeer verrijkend om daar onderdeel van te zijn. Er is ook een uitgebreid opleidingenprogramma, waarvan ik al dankbaar gebruik heb gemaakt. Bijvoorbeeld over hoe je projecten checkt op klimaatbestendigheid of hoe je gender-issues er het beste in meeneemt en natuurlijk over de instrumenten die de Wereldbank heeft om landen te ondersteunen en kennis te ontwikkelen. Kortom, ik ben erg blij met de stap die ik heb gezet: ik ben bezig met interessante projecten, ik werk samen met slimme mensen, ik maak mooie reizen en doe nuttig werk. 

Uiteraard heeft mijn inbreng ook betrekking op concepten die zich in de Nederlandse praktijk hebben bewezen. Dat gedachtegoed past goed bij veel van de projecten die we in deze regio willen ondersteunen. Vanuit mijn achtergrond kan ik dat soort verbindingen goed leggen. Denk aan Ruimte voor de Rivier, Leven met Water, het belang van goede watergovernance, het integreren van doelstellingen en het inzetten van interactieve besluitvorming. Je moet dat gedachtegoed natuurlijk wel naar de lokale context vertalen. Dat is een belangrijke uitdaging die je samen aangaat: wat is er in een specifieke situatie haalbaar, waartoe is een regio in staat, hoe kunnen stakeholders dat samen tot stand brengen? Dan kan er iets moois ontstaan.
Als Nederlandse sectorpartijen meer willen weten, als ze informatie nodig hebben: neem gerust contact op. Waar mogelijk delen we die informatie met alle partijen en ik vertel graag waar we hier mee bezig zijn.’

Voor meer informatie over internationale financieringsinstellingen, neem dan contact op met Koen Overkamp, k.overkamp@nwp.nl. Meer weten over de regio Latijns-Amerika? Neem dan contact op met Edilberto Baquero, e.baquero@nwp.nl.