NWP: Meer impact in
het buitenland

ExpoApa onderstreept positie Nederland in Roemenië

Geschreven door: Marcel de Ruijter, Unie van Waterschappen19/05/2017

ExpoApa, dé jaarlijkse beurs voor de Roemeense watertechnologiesector, vond deze week plaats in Boekarest. NWP zorgde samen met de Nederlandse ambassade voor een opvallend Holland Pavilion en een op maat gemaakt programma. Gelijktijdig werd ook de conferentie Sustainable Solutions in Water Management gehouden, plus de 25ste editie van Wetskills. De Nederlandse waterschappen, verenigd in de Dutch Water Authorities, hebben al jarenlang nauwe banden met Roemenië. Marcel de Ruijter van de Unie van Waterschappen nam deel aan de beurs en sprak tijdens de conferentie. In deze blog blikt hij terug op een paar drukke dagen én stelt hij vast dat Roemenië kansen biedt voor de Nederlandse watersector. 

‘We hebben op verzoek van de ambassade aan de beurs en de conferentie deelgenomen; dat heeft te maken met onze jarenlange en hechte overheidsrelaties in Roemenië. Het gaat dan in het bijzonder om onze contacten met Apele Romane, zeg maar de Roemeense Rijkswaterstaat, op het gebied van waterbeheer. Een belangrijk onderwerp is dan hoe je het beste kunt voldoen aan Europese wetgeving. Apele Romane heeft elf regionale directies; we zijn bezig daarmee ook goede relaties op te bouwen. Wat daarbij flink hielp was dat tijdens Wetskills een door Hoogheemraadschap Rijnland aangebrachte case werd behandeld die zich afspeelt in het grensgebied met Moldavië. De regionale directeur van Apele Romane was om die reden op de ExpoApa en kwam zo in contact met Nederlandse bedrijven. 
Op het gebied van afvalwaterzuivering willen we meer contacten leggen met samenwerkingsverbanden van gemeenten en provincies. Tijdens de conferentie heb ik onder meer gesproken over de Energie en Grondstoffenfabriek. Daarvoor heb ik ook brochures van daaraan verbonden bedrijven meegenomen. Ook heb ik het gehad over waterschappen die als launching customer hun terrein beschikbaar stellen aan innovatieve bedrijven en over het instrument van de bestuursakkoorden, voor energie en grondstoffen.

Tijdens de beurs hebben we ook het bilaterale panel voorbereid (samenwerking tussen Nederland en Apele Romane), een jaarlijks overleg op bestuurlijk niveau, gericht op de uitwisseling en versterking van kennis. Van Nederlandse kant nemen eind juni onze portefeuillehouder Hein Pieper, NWP voorzitter Sybe Schaap en Toon Segeren van Deltares eraan deel. We gaan het onder meer hebben over de Nederlandse manier van aanbesteden, die meer ruimte biedt aan de creativiteit van het bedrijfsleven. Ook Nederlandse innovaties op het gebied van watertechnologie zullen aan de orde komen. 

Ik merkte de afgelopen dagen in Boekarest dat er mooie kansen liggen voor Nederlandse bedrijven. Apele Romane is zeer geïnteresseerd in nieuwe, innovatieve deltatechnologie. Wat afvalwaterzuivering betreft is vooral het Roemeense bedrijfsleven interessant. Gemeenten en provincies met hun zuiveringen zijn wat terughoudender, die staan nog maar aan het begin en zetten kleine stapjes tegelijk. 
Dat de Nederlandse watersector er in Roemenië goed op staat, heeft natuurlijk ook te maken met de goede reputatie van Nederland. De Nederlandse ambassadeur sprak bijvoorbeeld tijdens de openingsbijeenkomst. Het geheel was uitstekend georganiseerd en goed verzorgd, we hadden als enige land een nationaal paviljoen en konden ons daardoor prima presenteren. Ik kijk dus met een heel positief gevoel terug, juist door de mooie combinatie van de beurs, de conferentie, de voorbereiding op het panel én Wetskills. Die elementen versterkten elkaar. En het is niet klaar: ik ga de gelegde contacten verder aanhalen en het panel in juni voorbereiden. Volgend voorjaar willen we bovendien een bezoek organiseren van de elf regionale directies van Apele Romane aan Nederland. Zo maken we de band nog sterker.’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mark Niesten, m.niesten@nwp.nl. De deelname aan de ExpoApa is mede mogelijk gemaakt door het programma Partners voor Water.