NWP: Meer impact in
het buitenland

Grasduinen in de Partners voor Water eindrapportage: de top 10 van RVO en NWP

Geschreven door: Lennart Silvis, directeur NWP en Dennis van Peppen, programmamanager Partners voor Water 12/05/2017

Partners voor Water is hét programma voor partijen in de Nederlandse watersector met internationale ambitie. Al meer dan tien jaar ondersteunt de overheid via Partners voor Water vernieuwende projecten van samenwerkende partijen in het buitenland. In 2015 liep de Partners voor Water 3 (2010-2015) programmaperiode af. RVO en NWP voeren samen het programma Partners voor Water uit. Zij stelden een inspirerende online eindrapportage samen met een selectie van de belangrijkste activiteiten tijdens Partners voor Water 3. U kunt grasduinen in cases, verhalen, achtergronden en lessons learned. Lennart Silvis (NWP) en Dennis van Peppen (RVO) helpen u op weg met hun eigen top vijf.

1. Colombia
Een van mijn favoriete verhalen binnen het programma: "Ze zat in een bootje op een meer in Colombia, een paar dagen voor kerstmis 2010, toen de mobiele telefoon rinkelde van Marion Kappeyne van de Coppello, Nederlands ambassadeur in Colombia. Aan de telefoon: president Juan Manuel Santos in hoogsteigen persoon. Het onderwerp: Nederland moest helpen de waterproblemen in Colombia te lijf te gaan." Inmiddels zijn we vele projecten verder, hebben verschillende bedrijven voet aan de grond in Colombia en werken we daar aan goede oplossingen. Lees meer

2. Inleiding Partners voor Water 3 
Partners voor Water is belangrijk voor de watersector. Er is geen enkel ander programma dat zo breed en veelzijdig is. Het stelt de sector in staat te innoveren, pionieren en zowel op de korte als lange termijn actief te zijn. Dat wordt duidelijk als je dit hoofdstuk leest. Van het ondersteunen van de internationale water ambitie tot snel inspelen op actuele ontwikkelingen in New York, van consortia tot lokale netwerken. Ook lees je hier waar het soms schuurt, tussen collectief en individueel, korte termijn en lange termijn, beleid en bedrijfsleven. Lees meer 

3. Appropriate finance
Het programma Partners voor Water stelt Nederland in staat om in te zetten op thema’s die onze internationale waterpositie sterker maken. Een daarvan is het onderzoeken van nieuwe manieren voor financiering van waterprojecten. Zo maak je meer oplossingen voor waterproblemen mogelijk, maar je vergroot ook de kansen voor de sector. Lees meer en kijk hier waar en waarom. 

4. Landenplatform Indonesië
Hier zie je dat lange termijn inzet nodig is om sterke relaties op te bouwen. Aan het landenplatform Indonesië doen 400 partijen uit de sector mee en we werken nauw samen met de overheid. Veel bedrijven werken al in Indonesië, maar continue aandacht voor de relatie blijft nodig. De praktijk is weerbarstig. Soms zetten we twee stappen vooruit, dan weer een terug. De Delta-aanpak (ook wel Water Mondiaal genoemd) binnen het programma Partners voor Water stelt de sector in staat om op de lange termijn te werken aan relaties met landen die dezelfde soort wateropgaven kennen.

5. Branding en events
Hier kun je heel concreet zien waar de inzet van Partners voor Water toe leidt. Dankzij het programma heeft de internationale branding van de sector een gezicht gekregen met de slogan ‘Let’s work together’. De internationale site www.dutchwatersector.com trekt 13.000 - meest internationale - bezoekers per maand. Maar ook op grote evenementen, zoals het Wereld Water Forum, kan de sector dankzij Partners voor Water de toon zetten. Lees meer  

1. Subsidieprojecten 
Tijdens de Partners voor Water 3 periode hebben we 85 Nederlandse partijen ondersteund bij projecten in het buitenland. Ik vind dat de mooiste verhalen, recht uit de praktijk. Hier zijn ondernemers bezig in moeilijke omstandigheden, proberen kennisinstellingen nieuwe aanpakken uit en zetten NGO’s in op het oplossen van waterissues. Dat levert ook veel waardevolle lessen en ervaringen op. Lees meer 

2. Aqysta en food security
Moet ik echt kiezen uit de subsidieprojecten? Aqysta en het project ‘Enhancing food security through hydro powered pumps’ vind ik interessant omdat het een succesvol project is, met commerciële spin off. Maar het is eigenlijk onmogelijk om te kiezen. Een project als de ‘Village Pump’ in Mali leverde waardevolle lessen op. De verspreide inzet in vijf verschillende gemeenten bleek een grote uitdaging. Het project ‘A healthy future for Delhi’s dwellers’ van Plan Nederland ging om bewustwording en om het introduceren van waterfilters. De bewustwording lukte goed, maar het bleek dat al lokaal beschikbare waterfilters competitiever waren. 

3. Deltalanden
Tijdens Partners voor Water 3 zijn we begonnen met de Delta Samenwerking (voorheen Water Mondiaal) aanpak. Hierbij gaat het om het opbouwen van structurele relaties met Deltalanden die vergelijkbare wateropgaven kennen. In dit hoofdstuk lees je duidelijk dat zo’n lange termijn inzet zowel successen als hindernissen kent. Het programma Partners voor Water is bijzonder omdat het een lange termijn aanpak en relaties combineert met pionieren, leren en het toepassen van Nederlandse kennis en toegevoegde waarde voor het oplossen van lokale waterproblemen veelal in een delta context. Lees meer 

4. Beira, Mozambique
Dit is een interessante case uit de Delta Samenwerking aanpak. Nederland heeft al vele decennia een relatie met de havenstad Beira. Binnen PvW zijn we begonnen met het ondersteunen van Beira in het oplossen van haar wateropgaven en haar duurzame ontwikkeling, daarbij goed rekening houdend met de integraliteit van alle uitdagingen. Dit deden we in eerste instantie middels een Masterplan. Op basis van dit masterplan zijn meerdere projecten ontwikkeld die het waterbeheer in de stad duurzaam verbeteren maar die ook de economische en sociale ontwikkeling zullen bespoedigen. Een goed voorbeeld is de land development corporation die o.a. sociale woningbouw zal financieren. Andere voorbeelden zijn het bouwen van een toegangsweg naar de haven die de doorgang van vrachtverkeer door de stad zal stoppen en het verbeteren van het drinkwaterdistributienetwerk. Maar ook aan de ‘softe’ kant gebeurt er een hoop. Bijvoorbeeld de verbetering van het Kadaster van de stad Beira en het verbeteren van de bestuurscapaciteit van de stad. Lees meer over Beira en algemene terugblik Mozambique.

5. Vietnam
Hier is het Nederland, door de inzet en financiering vanuit PvW, de afgelopen zes jaar gelukt om de rol van strategisch adviseur op het gebied van deltamanagement voor Vietnam te pakken. We worden gezien als de belangrijkste partner op dit gebied door de Vietnamese overheid maar ook door andere belangrijke stakeholders zoals de Wereldbank. De principes uit het Mekong Delta Plan zijn omarmd en er wordt nu actief meegewerkt in een groot Wereldbank programma. Andere donors willen de uitgangspunten en principes uit het Mekong Delta Plan gebruiken in hun programma’s in de Mekong Delta. Hierdoor is er veel synergie en samenwerking tussen donors en de Vietnamese overheid ontstaan. Nederland heeft, mede door inzet van PvW, een cruciale rol gespeeld. Deze ervaringen gebruiken we nu ook in Myanmar. Lees meer over Vietnam en Myanmar

Lees de hele eindrapportage op www.partnersvoorwater3.nl. Voor informatie over de activiteiten in het huidige programma Partners voor Water (2016-2021) kun je terecht op www.partnersvoorwater.nl.