NWP: Meer impact in
het buitenland

Handen en voeten voor Internationale Waterambitie

Geschreven door: André van Ommeren - programmamanager IWC en Keimpe Sinnema - Waterschap Drents Overijsselse Delta21/04/2017

Samen werken aan slimme oplossingen. Dat is nodig om de Internationale Waterambitie (IWA) van Nederland in de praktijk handen en voeten te geven. En daar ging het dus ook over op 13 april in Maarssen, tijdens Waterproof 2017. Overheid, kennisinstituten, ngo’s en bedrijfsleven verzamelden zich daar. André van Ommeren, programmamanager van het Interdepartementale Watercluster (IWC), blikt in deze blog terug. Tijdens Waterproof werd de Partners voor Water Award uitgereikt aan het demonstratieproject HydroNET Water Control Room van HydroLogic, eLEAF, Waterschap Drents Overijsselse Delta, KNMI, Universiteit Twente en WineJob. Keimpe Sinnema ‎van het Waterschap Drents Overijsselse Delta vertelt daar trots over.

André van Ommeren (rechts op de foto): ‘Er was in Maarssen echt een gezamenlijk gevoel dat we de wereld wat te bieden hebben. Er is in de wereld sprake van grote maatschappelijke uitdagingen, zeker ook op het gebied van water, en Nederland heeft een zodanige gebundelde kennis, bij overheid, kennisinstituten, ngo’s én bedrijfsleven, dat we daarin een rol van betekenis kunnen spelen. We zijn echt een centre of excellence. Maar dan moet je het wel goed aanpakken, en met elkaar. Dat voelde je heel erg in de zaal, en in de gesprekken aan tafel. De betrokkenheid was groot, we willen met z’n allen echt vooruit.

Het volgende kabinet kan nog sterker de link leggen tussen water en vooral klimaatadaptatie, zodat we ons nog beter kunnen positioneren. Je moet niet continu roepen dat water belangrijk is, je moet het ook verbinden aan de grote maatschappelijke thema’s en met de Sustainable Development Goals van de VN op het gebied van water. 

We willen vooral ook stappen maken in uitvoeringskracht. We worden geroemd om de kwaliteit van onze plannen, maar als het op de uitvoering aankomt vissen we nog te vaak achter het net. Dat vraagt om slimme oplossingen en nieuwe coalities. Die slimheid was in Maarssen vorige week zeker aanwezig, en het gevoel van urgentie ook. En je ziet dat de nieuwe coalities ontstaan, bijvoorbeeld met pensioenfondsen en andere private investeerders. Met elkaar kunnen we werken aan het ontwikkelen van ‘bankable’ projecten, waarvan we het verdienvermogen en het rendement in kaart kunnen brengen. Alleen zo maak je projecten interessant voor investeerders. En je kunt dan ook scherp krijgen voor welke risico’s de overheid faciliterend kan zijn. 

Tijdens Waterproof kwamen ook inspirerende voorbeelden voorbij van de manier waarop het in de praktijk kan werken. Zeker ook als je kijkt naar de genomineerden voor de Partners voor Water Award. Die brengen al in hoge mate in de praktijk waar we met de IWA ook mee bezig zijn. IWA avant la lettre, zou je kunnen zeggen. 

Dat versterkte ook het besef dat Partners voor Water een heel belangrijke rol speelt bij het realiseren van internationale ambities. Zeker de wat kleinere bedrijven kunnen dan het traject van pilot naar haalbaarheid naar opschaling afleggen. Voor de noodzakelijke financiële ondersteuning zou geen enkele bank zijn ingestapt. Het is een steun in de rug in een fase die voor een bedrijf heel risicovol is, en waarbij er onderscheidende Nederlandse deskundigheid wordt ingezet in een land waar die hulp echt nodig is. In het vervolg van Partners voor Water 2016-2021 zal het vooral de kunst zijn die potentie te identificeren en te benutten. Partners voor Water is een van de uitvoeringsinstrumenten van de Internationale Water Ambitie (IWA) van de Rijksoverheid. Maar er is nog een hele serie andere instrumenten die óók voor de watersector ingezet kunnen worden – en dus benut moeten worden.

Ook in het algemeen was Waterproof een perfecte gelegenheid om breed met de sector in gesprek te gaan. Gewoon even de thermometer erin: waar staan we, wat speelt er, hoe kunnen we het internationaal het beste aanpakken. En iedereen was er wel van overtuigd dat het begint met samenwerking: we hebben alle deskundigheid nodig die er is.’

Meer weten over het programma Partners voor Water 2016-2021, kijk dan op www.partnersvoorwater.nl of stuur een e-mail naar administratiepvw@rvo.nl.

Waterschap mede aan basis van succes HydroNET Water Control Room
Tijdens Waterproof 2017 werd ook de Partners voor Water Award uitgereikt. De onderscheiding ging naar de HydroNET Water Control Room van HydroLogic, eLEAF, Waterschap Drents Overijsselse Delta, KNMI, Universiteit Twente en WineJob, een uitermate succesvol demonstratieproject in Zuid-Afrika. De Nederlandse waterschappen legden met hun Kingfisher-project een belangrijke basis voor het succes van de Water Control Room in Zuid-Afrika, aldus consortiumpartner Hydrologic.

Keimpe Sinnema, ‎manager internationale zaken bij DWA Waterschap Drents Overijsselse Delta en landencoördinator Zuid-Afrika bij de Unie van Waterschappen, is dan ook enorm trots: ‘Dat de Water Control Room zo goed aanslaat, komt mede door ons Kingfisher-project

Ons waterschap werkt in Zuid-Afrika nauw samen met de Catchment Management Agencies (CMA's: stroomgebied autoriteiten) om decentralisatie en integraal waterbeheer mogelijk te maken. Dan heb je het bijvoorbeeld over de governance, de bestuurlijke en juridische vormgeving van de organisatie en ook over de financiële structurering: waar haal je je geld vandaan? En het is natuurlijk geweldig als je dat kunt koppelen aan inhoudelijke en innovatieve thema’s, zoals het samen met private partijen als HydroLogic en eLEAF vormgeven van een online controlekamer om de actuele situatie van watersystemen te monitoren en te sturen. Zoiets geeft een enorme boost aan de samenwerking. HydroLogic kon daarbij profiteren van de contacten die wij daar al hadden. Dat werkt voortreffelijk en het belangrijkste is dat het ook zorgt voor een duurzaam resultaat. Na de demonstratie voor één CMA is nu besloten dat het door alle negen zal worden gebruikt. Ook Swaziland heeft het aangeschaft en Mozambique is zeer geïnteresseerd.

Anderzijds leren we ook van onze Zuid-Afrikaanse collega's, want die hebben nu een module voor het monitoren van de realisatie van beleidsdoelstellingen, aan de hand van de STEEP-elementen ontwikkeld: Sociaal, Technisch, Ecologisch, Economisch en Politiek. Met name de elementen sociaal, economisch en politiek vinden we in Nederland lastig. Samen met de Universiteit Utrecht en de University of KwaZulu-Natal gaan we dit verder ontwikkelen.’