NWP: Meer impact in
het buitenland

Markten ontsluiten via financiele engineering

Geschreven door: Aart Mulder en Pritha Hariram, FMO27/09/2018

Er ontstaan aantrekkelijke nieuwe mogelijkheden voor de Nederlandse watersector in - onder meer - ontwikkelingslanden wanneer technologische oplossingen gepaard gaan met financiële oplossingen. FMO (de Nederlandse ontwikkelingsbank) en het NWP brengen in kaart wat de sector verwacht en van plan is, en hoe financiële engineering daarbij kan aansluiten. Aart Mulder en Pritha Hariram van FMO schetsen in deze blog het perspectief. 

Aart Mulder, Manager Project & Partnership Development en Pritha Hariram, Water and Sanitation Specialist

‘Bijna een jaar geleden hebben FMO en het NWP tijdens de Amsterdam International Water Week een Memorandum of Understanding getekend om meer samen te werken. Deze MoU was een van de negen getekende Amsterdam Agreements. We hebben een aantal ‘pipeline meetings’ gehouden om na te gaan wat voor soort projecten het meest geschikt zijn voor ondersteuning bij de verdere ontwikkeling, zodat de financiering rond kan komen. Het bleek daarbij dat we meer te weten moesten komen over hoe en waar Nederlandse bedrijven zichzelf positioneren. Tegelijkertijd wilden we nagaan hoe die positionering zou kunnen worden verbeterd. In ontwikkelingslanden, maar ook in opkomende economieën. Achterliggend doel is dat we met te ontwikkelen projecten bij willen dragen aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN op het gebied van water. Daarom zijn we dit onderzoek gestart. Een van de onderdelen was een rondetafelbijeenkomst op 13 september met een aantal sleutelspelers uit de Nederlandse watersector. 

Wij hebben natuurlijk ook het ei van Columbus niet, maar we weten wel dat het goed is om een meer holistische benadering te kiezen, partijen tot een goede optelsom bij elkaar te brengen en daarvoor dan een passende financieringsoplossing vorm te geven. Dat is beter dan dat ieder voor zich een eigen stukje markt probeert te veroveren. We hebben in Nederland geen grote partijen zoals in Frankrijk Suez en Veolia, die alles zelf in huis hebben. Dus is er meer coherentie gewenst. We denken dat er bijvoorbeeld in de wereld van drinkwater en afvalwater nieuwe kansen kunnen worden gecreëerd. Kijk bijvoorbeeld naar drinkwaterbedrijven en waterschappen. Die kunnen internationaal enorm veel kennis en ervaring inbrengen, daar is in de wereld van utilities absoluut echt vraag naar.

Die organisaties richten zich nu nog sterk op het overdragen van kennis. Zeker waardevol, maar naast die capacity building kun je het vizier ook richten op beheer en onderhoud, samen met private partijen. Daarmee ontsluit je dan meteen een veelbelovende markt voor andere delen van de Nederlandse sector, die bijvoorbeeld met hun innovaties of specifieke expertise meerwaarde kunnen geven aan een dergelijk project. De serviceproviders, dus drinkwaterbedrijven en waterschappen, kunnen daarbij de voorhoede vormen. Zij hebben ook de sterke en duurzame lokale netwerken, die ze vaak in vele jaren hebben opgebouwd. Daar hebben wij grote bewondering voor. De waarde van zulke relaties valt nauwelijks te overschatten; met het organiseren van een paar meetings rond een project kun je daar bij lange na niet aan tippen.

Ook in de internationale watersector is de rol van publieke partijen dominant. Dat betekent dat vrijwel alles getenderd wordt. Het is zaak om projecten te identificeren die perfect passen bij de ederlandse kennis en ervaring, waarmee Nederlandse bedrijven zich internationaal onderscheiden. 
Door vervolgens ondersteuning te bieden bij het aanbestedingsproces, een passend consortium te construeren én een goede financiering in elkaar te zetten kun je de kans optimaliseren dat Nederlandse aanbieders aan de bak komen. In de MoU met het NWP hebben we afgesproken dat we tot twee projecten komen waarin per project een kwart van het budget op de een of andere manier naar Nederlandse partijen vloeit.
Opereren in de internationale watermarkt brengt onvermijdelijk risico’s met zich mee. Wanneer je alleen maar wilt worden betaald voor wat je hebt gedaan, dan kom je er niet. Je moet een zekere risk appetite ontwikkelen. Die risico’s moet je niet uit de weg gaan. En met financiële engineering kun je de financierbaarheid van projecten vergroten, en de risico’s beperken en beheersbaar maken. Hoe dat het beste kan, onderzoeken we nu. Wij denken dat de kansen voor de Nederlandse sector aanmerkelijk kunnen toenemen.’

Meer weten?
De uitkomsten van de studie worden gepresenteerd tijdens de AIWW Summit op 15 november in Rotterdam. Neem voor meer informatie over de finance for water-activiteiten van het NWP contact op met Tabitha Gerrets, t.gerrets@nwp.nl en Ger Pannekoek, g.pannekoek@nwp.nl