NWP: Meer impact in
het buitenland

Water Export Index: groei verwacht naar tien miljard euro

Geschreven door: Lennart Silvis, directeur NWP13/04/2018

De export van de Nederlandse watersector is sinds 2000 ruim verdubbeld en als de voor 2018 verwachte groei uitkomt, nadert de waarde van de export dit jaar de grens van tien miljard euro. Dat blijkt uit de Watersector Export Index (WEX). Dit onderzoek naar de exporttrends in de sector wordt jaarlijks door Panteia uitgevoerd in het kader van het Programma Partners voor Water. NWP is opdrachtgever, in samenwerking met de Water Alliance en ENVAQUA. Lennart Silvis, directeur van NWP, geeft in zijn blog aan dat de verwachtingen zelfs overtroffen kunnen worden, én wat daarvoor nodig is. 

 ‘Het is goed om in het WEX-rapport te zien dat de waterexport in 2017 een flinke groei heeft doorgemaakt, en dat de sector zelf ook hoge verwachtingen heeft voor dit jaar: in de prognose wordt een groei genoemd van maar liefst 14 procent. Maar liefst 93 procent van de bedrijven ziet de toekomst op het gebied van wateractiviteiten met (veel) vertrouwen tegemoet.
Ik lees daarin een uitdaging en een opdracht: laten we er met elkaar voor zorgen dat de voorspelling uitkomt, en dat het liefst nóg beter wordt. 

De onderzoekers hebben aan bedrijven gevraagd wat die nodig hebben om kansen in het buitenland te benutten. Zowel op het gebied van watertechnologie als op het gebied van deltatechnologie is de boodschap duidelijk: ze hebben vooral samenwerking met andere bedrijven nodig, plus meer kennis van de markt en van gebruikers. Daaraan willen en kunnen we als NWP uiteraard een bijdrage leveren. Sterker nog: daar zijn we voor.
Het buitenland is zeer belangrijk voor de sector. Voor watertechnologie is de exportquote (export gerelateerd aan totale omzet) zo’n 30 procent, voor deltatechnologie ruim 50 procent. Binnen die percentages zijn duidelijke accenten zichtbaar. De EU-landen vormen het belangrijkste afzetgebied. En de bedrijven zien volgens de WEX ook daar de meeste exportkansen, gevolgd door het Midden-Oosten, Azië en Afrika. 

NWP speelt daar op in. We leggen op dit moment de laatste hand aan een pragmatisch programma, gericht op het creëren en verzilveren van kansen in Europa, getiteld ‘Europe connects, water unites’. U hoort er de komende tijd zeker meer over.

Een belangrijk deel van de Nederlandse sector bestaat uit kennisintensieve mkb-bedrijven. Die zijn innovatief en doen het goed, zeker in Nederland. Maar de stap over de grens kan groot zijn: het kost veel geld en tijd, het gaat gepaard met onzekerheid. Als NWP willen we die internationale starters graag optimaal faciliteren. We bieden ze ons internationale netwerk, we wijzen ze de weg. Maar het liefst zou ik dat in de nabije toekomst nog concreter maken. Door te zorgen dat kleinere bedrijven meer kunnen profiteren van de netwerken en de buitenlandse aanwezigheid van grote Nederlandse partijen. En dan op zo’n manier dat iedereen er beter van wordt: de kleine én de grote bedrijven. Er zijn verschillende formules en businessmodellen denkbaar om dat voor elkaar te krijgen. Die moeten we samen boven tafel krijgen en verder ontwikkelen. Ik geloof zeker dat daar aantrekkelijke mogelijkheden liggen. En dat we dan mede daardoor over een jaar kunnen vaststellen dat we de voorspellingen hebben overtroffen!’

Over de WEX
De Water Export Index (WEX) is opgezet om de ontwikkelingen en het belang van de export van de Nederlandse Watersector in kaart te brengen. Door de WEX elk jaar uit te voeren krijgt de sector inzicht in de actuele ontwikkelingen van de export van de Nederlandse Watersector. Dit inzicht is onder andere waardevol om het belang van de Nederlandse watersector voor de Nederlandse economie aan te tonen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met met Edilberto Baquero.