NWP: Meer impact in
het buitenland

Watercrisis: oorzaak van conflict of bijdrage aan stabiliteit

Geschreven door: Sybe Schaap, voorzitter NWP16/06/2017

‘Een wereldwijde watercrisis tekent zich af. Deze is niet langer slechts een bedreiging voor het milieu of voor slachtoffers ver van huis, maar ook voor onze economie en veiligheid.’ Dat staat te lezen in het recent door NWP gepubliceerde rapport ‘Watercrises’. In dit rapport heeft Rolien Sasse namens NWP in kaart gebracht wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn op het gebied van watercrises en wat de rol kan zijn van de Nederlandse watersector. NWP-voorzitter Sybe Schaap stelt in zijn blog vast dat de tijd dringt. En dat is een understatement: “Watercrisis is een geopolitieke sluipmoordenaar, we moeten nú in actie komen.”

‘De relatie tussen water, destabilisatie, conflict en migratie wordt nog altijd onvoldoende onderkend. Daarom hebben we door Rolien Sasse de huidige watercrises, de gevolgen en de gewenste aanpak in beeld laten brengen. 
We hebben de neiging alles toe te schrijven aan de klimaatverandering, maar onverantwoord menselijk gedrag is minstens zo ernstig. De klimaatverandering maakt het alleen maar erger. 
We zien overal overstromingen, maar vooral ook grote droogte. En er is een belangrijk verschil. Een overstroming verbindt mensen, die moet en kun je samen oplossen, er is perspectief. Maar droogte scheidt mensen. Meestal is het ook zo structureel dat er op korte termijn weinig de redden valt. Als het grondwater weg is, kan het vele jaren duren voor het terugkomt. En wat dat betreft helpt de klimaatverandering ook niet mee. 
Daarvoor moeten we onze Nederlandse expertise inzetten. We hebben kennisinstituten die enorm goed zijn in dataverzameling en analyses, Deltares heeft bijvoorbeeld een cluster gevormd met Clingendael en andere instellingen. We hebben slimme oplossingen voor verantwoorde irrigatie. Juist ook op het grensvlak van water en landbouw kunnen we veel betekenen in gebieden waar het nu mis dreigt te gaan en waar je het tij nog kunt keren. 
Kennis over duurzame oplossingen en inclusief watermanagement is in Nederland voor handen; de urgentie is groter dan ooit. Daarnaast heeft Nederland een sterk imago op het gebied van  waterdiplomatie; als klein en neutraal land kunnen we helpen conflicterende partijen bij elkaar te brengen en overleg te faciliteren. 

Het is in ieders belang dat we ingrijpen, dat we preventieve maatregelen nemen, en snel ook, op mondiale schaal. Als dat niet gebeurt, zijn de gevolgen desastreus. Je kunt wel stoer zeggen: we gooien de grenzen dicht, maar als er zulke geweldige migratiestromen op gang komen, dan zijn al die mooie internationale verdragen niets meer waard. 
De komende jaren staat de humanitaire hulp voor de uitdaging om grote groepen migranten en hun host communities van drinkwater en sanitaire voorzieningen te voorzien. Op dit gebied zijn in Nederland veel bedrijven en organisaties actief en kunnen we bijdragen aan schaalvergroting en verduurzaming van de noodhulp.  

Veel partijen in de Nederlandse watersector zijn al actief in het domein water en crises en er is veel kennis beschikbaar. Vanuit NWP nemen we het voortouw om de waterproblematiek een duidelijke plek te geven in debat, beleid en inzet van Nederland op nationaal en internationaal niveau. Daarom gaan we de Amsterdam International Water Week in november ook als podium gebruiken om dit enorme probleem te agenderen. Als NWP zullen we natuurlijk ons netwerk maximaal inzetten en aanspreken, zodat Nederlandse partijen straks betrokken zijn bij het implementeren van oplossingen. Om te voorkomen dat het straks in nog meer gebieden te laat is.’

Wilt u meer weten over het thema watercrises, lees dan het rapport of neem contact op met Koen Overkamp, k.overkamp@nwp.nl.