NWP: Meer impact in
het buitenland

Wereldbank studietour ‘Nature Based Infrastructure’

30/06/2017

Van 17 tot 20 juli, 2017 organiseert NWP in nauwe samenwerking met de ‘Water Global Practice’ van de Wereldbank en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, weer een studietour met als titel 'Study Tour to the Netherlands on Nature-Based Infrastructure for Water Source Protection and Disaster Risk Management'. Een delegatie van 10 Wereldbank stafleden en hun ‘clients’ uit Colombia, Peru, Kenia, Polen, China en India, komt naar Nederland om te leren en inspiratie op te doen over ‘nature based’ oplossingen voor duurzaam (stedelijk) waterbeheer, drinkwater/afvalwatermanagement en kustbeheer.

In vier dagen worden de volgende projecten bezocht:

  1. Drinkwateropslag/zuivering in de duinen;
  2. De ‘Zandmotor’;
  3. Ruimte voor de Rivier;
  4. Omgaan met verzilting in Zeeland;
  5. Afvalwaterzuivering in Epe;
  6. Droogte, overstromings- en waterkwaliteit management: het ‘Kristalbad’ en de 'Doorbraak' projecten van Waterschap Vechtstromen;
  7. Nature based infra in de stedelijke omgeving.

Op de laatste dag van de studietour (donderdagochtend 20 juli) worden er ook weer discussiegroepen georganiseerd tussen de delegatieleden en Nederlandse experts in Den Haag. Hoewel het nog niet duidelijk is op welke onderwerpen precies ingezoomd wordt, willen we wel al graag peilen of er vanuit de sector interesse is om in contact te treden met deze delegatie en of u bereid bent om deel te nemen aan een van deze discussiegroepen.

Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u zich richten tot Sandra Borst (s.borst@nwp.nl).